Pondělí - pátek (8:00 - 17:00) info@rajapack.cz
Nákup ve velkém?
Cenová nabídka ZDARMA
4,8/5
Hodnocení zákazníků
0
Pokračovat v nákupu
spinner
cat

Program
Ženy a životní prostředí

podporován nadací RAJA - Danièle Marcovici

EKOLOGICKÉ BALENÍ RAJA JE ZÁROVEŇ SYMBOLEM SOLIDARITY!

Podporovány jsou následující projekty

PROJEKT #1: Agrisud International

Agrisud international

Podpora rozvoje udržitelných a inkluzivních zemědělských odvětví u žen z etnických menšin v národním parku Hoang Lien

Národní park Hoang Lien (PNHL) v severním Vietnamu je z velké části osídlen etnickými menšinami Hmong, Giay a Dao, které se živí zemědělstvím a řemesly. V těchto komunitách je stále patrných několik překážek bránících rozvoji aktivit žen: špatný přístup k půdě, předčasné sňatky, negramotnost. Projekt "IDEAS Femmes", který realizuje organizace Agrisud International, umožňuje posílení postavení žen tím, že je podporuje při vytváření výdělečné činnosti (IGA) a nabízí jim kurzy gramotnosti usnadňující jejich začlenění do pracovního a zemědělského sektoru. Cílem projektu je umožnit ženám, aby se staly integrovanými a ceněnými členy místní ekonomiky, kteří mají uznávanou roli ve své komunitě.

PROJEKT #2: blueEnergy France

blueEnergy France

Školení důchodkyň a/nebo zdravotně postižených žen v agroekologických postupech pro zajištění potravinové bezpečnosti.

V Bluefields, hlavním městě autonomní oblasti na jižním karibském pobřeží Nikaraguy, žije velmi chudé obyvatelstvo v obzvláště obtížných podmínkách. Nejchudší okrajové oblasti nemají infrastrukturu, která by obyvatelům umožnila přístup k pitné vodě, elektřině nebo zdravé a pestré stravě po celý rok. Nikaragua je obzvláště zranitelná vůči změně klimatu. Konvenční zemědělství a odlesňování půdy, která se stala sterilní, tvrdou a kyselou, vedlo pouze k nárůstu extrémních povětrnostních podmínek. Nejzranitelnější ženy jsou klimatickými změnami postiženy jako první. V reakci na tyto problémy realizuje sdružení blueEnergy program na posílení potravinové bezpečnosti s cílem pomoci rodinám přizpůsobit se důsledkům změny klimatu. Ženy ve zranitelném postavení (ženy se zdravotním postižením a starší ženy) jsou školeny v agroekologii a permakulturních technikách, aby si mohly založit vlastní rodinnou zeleninovou zahradu. Tyto postupy pak šíří ve své komunitě.

PROJEKT #3: Empow’Her

Empow’Her

Podporovat ženy v rozvoji udržitelného zemědělství tím, že jim bude umožněno podílet se na vlastním ekonomickém rozvoji a pozitivně přispívat k opatřením v boji proti změně klimatu.

V Nigeru, jedné z nejchudších zemí světa, tvoří 73 % lidí žijících pod hranicí chudoby ženy. Pro ty, kteří žijí ve venkovských oblastech, je nejistota ještě větší. Nigerijské ženy trpí nedostatečným přístupem k ekonomickým právům a zdrojům. Pouze 13 % vlastníků zemědělské půdy tvoří ženy. Kromě toho mají současné zemědělské postupy negativní dopad na životní prostředí. 75 % žen, které Empow'Her oslovila, přiznává, že používají neudržitelné výrobní postupy.
Projekt "PERENIA", který realizuje organizace Empow'Her, podporuje ženy a pomáhá jim v rozvoji udržitelného zemědělství, aby měly kontrolu nad svým ekonomickým rozvojem, ale také aby pozitivně přispívaly k opatřením, jako je boj proti změně klimatu. Projekt PERENIA tak posiluje integraci a místo žen v zemědělských hodnotových řetězcích a umožňuje uznat zásadní roli, kterou ženy v zemědělství hrají.

PROJEKT #4: Habitat-Cité

Habitat-Cité

Zlepšete životní podmínky žen tím, že je vyškolíte ve stavebních oborech na školách, a tím, že je seznámíte se zemědělstvím šetrným k životnímu prostředí a vytvoříte jedlé lesy.

V hornaté a těžko přístupné oblasti na jihovýchodě Haiti, v údolí Jacmel a Bainet, se obyvatelé živí především zemědělstvím, chovem zvířat a řemesly. Kvůli suchu, odlesňování a přírodním katastrofám čelí venkovské komunity mnoha problémům, které ovlivňují jejich úrodu a životní podmínky.
V reakci na tento problém zahájila organizace Habitat-Cité a její partnerská organizace OJUCAH projekt, jehož cílem je vytvořit jedlé lesy, které by vytvořily ženy z místních komunit, aby tak bojovaly proti odlesňování a diverzifikovaly potravinářské plodiny. Jedlé lesy umožní omezit odlesňování a zlepšit potravinovou soběstačnost obyvatelstva. Na podporu zaměstnanosti žen je jim poskytováno školení a podpora při vytváření výdělečné činnosti ve stavebnictví. Stavební techniky, které vyučují organizace Habitat-Cité a OJUCAH, z místních a přírodních materiálů jsou uznávány haitskou vládou a doporučovány k úpravě infrastruktury země, aby byla chráněna před rizikem přírodních katastrof. Plánují se také aktivity pro mladé dívky, aby si uvědomily environmentální a genderové otázky.

PROJEKT #5: Women of Africa

Women of Africa

Obnova a zachování biologické rozmanitosti botanické zahrady v Camayenne a zároveň školení a vytváření pracovních míst pro ženy.

Afrika je jedním z kontinentů, které nejvíce trpí změnou klimatu. Odlesňování v důsledku nadměrné těžby dřeva ohrožuje africkou biologickou rozmanitost. Změny klimatu se v Africe dotýkají především žen. V centru města Conakry v Guineji se nachází botanická zahrada Camayenne, která je považována za zelené plíce města. Rozkládá se na 8 hektarech a je domovem velmi vzácných a ohrožených druhů stromů a rostlin. V důsledku tlaku městského prostředí (těžba dřeva, výstavba, nezohlednění tohoto dědictví) je botanická zahrada stále více oslabována. Tváří v tvář této tíživé situaci zahájila organizace Women of Africa projekt, jehož cílem je obnovit a zachovat biologickou rozmanitost této zahrady a zároveň vytvořit pracovní místa pro ženy. Obnova zahrady v Camayenne, kterou provádí skupina žen, umožní vysadit dalších 1 000 stromů a rostlin.

PROJEKT #6: PikPik Environnement

PikPik Environnement

Mobilizovat a vzdělávat matky z L'Ile-Saint-Denis v oblasti nakládání s odpady tak, aby šířily osvědčené postupy mezi svými vrstevníky.

Na akci COP 21 chtěla společnost PikPik Environment, aby každý jednotlivec bral tuto událost vážně a pochopil, že poselství, která COP nese, jsou přínosná pro všechny. Sdružení vytvořilo nástroje ke stažení, aby si každý mohl uspořádat svůj diskusní a debatní workshop o ekologické transformaci. PikPik Environment chce nyní tuto zkušenost zúročit experimentováním s projektem "Ekologický pas občana", který má mobilizovat občany a zvyšovat jejich povědomí o tématech udržitelného rozvoje.
Akce probíhá v oblíbené čtvrti Ile-Saint-Denis v Seine-Saint-Denis s cílem šířit poselství obyvatelstvu v nejisté situaci, které může pociťovat nedostatek legitimity při jejich podpoře. Ile-Saint-Denis je území, kde je PikPik Environnement obzvláště dobře etablován. V rámci své činnosti sdružení zjistilo, že matky jsou nejvíce přítomny při akcích a nejvíce se angažují ve svém okolí.
Ženy a obyvatelé čtvrtí s nižšími příjmy jsou prvními oběťmi environmentálních problémů a zároveň jsou ohromnou pákou pro změnu. Passeport écocitoyen umožňuje formou experimentu vzdělávat matky rodin v Ile-Saint-Denis v oblasti nakládání s odpady, aby se mohly podělit o osvědčené postupy se svými vrstevníky. To bude zahrnovat propagaci role těchto žen v jejich sousedství, podporu při zlepšování jejich životního prostředí a ochraně zdrojů. Tento téměř autonomní formát zvyšování povědomí je obrovskou pákou pro zvýšení dopadu programu PikPik Environnement na zranitelné skupiny obyvatel.