• 800 500 515 Pondělí - pátek od 8:00 do 17:00 info@rajapack.cz
 • Nákup ve velkém? Cenová nabídka ZDARMA
 • 4,8/5
  Hodnocení zákazníků
 • První objednávka? Doprava ZDARMA od objednávky nad 1.500 Kč bez DPH
logo raja 800 500 515 info@rajapack.cz
0,00 Kč Žádný produkt
Rychlá objednávka

Podpůrný program Ženy & životní prostředí

Program

Ženy a životní prostředí

podporován nadací RAJA - Danièle Marcovici

Ekologické balení RAJA je zároveň symbolem solidarity!

fournisseurs

RAJA, ve spolupráci s dodavateli vybrala 10 ekologických produktů, z jejichž koupě budou tyto projekty podpořeny.

fondation

Pokud si do 22.08.2022 r. zakoupíte, některý z vybraných ekologických produktů, bude automaticky darováno 25 Kč na jeden ze 7 vybraných projektů

femmes

Nadace RAJA-Danièle Marcovici vybrala v rámci programu "Ženy a životní prostředí" 6 projektů, které budou finančně podpořeny.

Zobrazit projekty

Podporovány jsou následující projekty

LAAFI France

Sdružení: LAAFI France

Školení žen v oboru včelařství s cílem chránit také biologickou rozmanitost regionu.

V Burkině Faso je 80% pracující populace zapojeno do zemědělství. Ve středozápadním regionu země jsou komunity otřeseny vlnami terorismu a jsou ovlivněny změnou klimatu. Ženy se bohužel nacházejí v situaci extrémní ekonomické zranitelnosti.
Projekt „Burkina Bees Beekeeping Solidarity“, vedený sdružením LAAFI, si klade za cíl podpořit ženy z nešťastného prostředí vzděláním stovky žen jako profesionálních včelařek. Projekt nejen procvičí ženy se správnými dovednostmi, ale také jim poskytne odpovídající vybavení, rovněž jim bude poskytnuta podpora při rozvoji jejich vlastních malých farem. Každý včelař vyprodukuje přibližně 25 kilogramů medu ročně a má měsíční příjem 50 EUR. Projekt poskytne ženám spolehlivé zaměstnání a stabilní příjem.

LAAFI France

Sdružení LAAFI si klade za cíl dát všem příležitost získat přístup ke vzdělání a podporovat ekonomický rozvoj Burkiny Faso.

Navštivte webové stránky

Cíle

 • 100 žen vyškolených jako profesionální včelařky
 • Vybaveno zařízením a zemědělskou půdou

Chaussettes Orphelines

Sdružení: Chaussettes Orphelines (Sirotčí ponožky)

Podpora ekonomické integrace zranitelných žen prostřednictvím recyklace šrotu a výroby oděvů.

Již 12 let je sdružení podpůrnou sítí pro mnoho žen trpících nebezpečnými situacemi a poskytuje centra pro nouzové ubytování a workshopy. Ženy, které sdružení podporuje, usilují o svou vlastní nezávislost, vzdělávací programy a workshopy, které se konají, jim umožňují naučit se švadlenské dovednosti, což jim pomáhá získat požadovanou finanční nezávislost a dát jim příležitost začít nový život. Projekt umožňuje osobám se zdravotním postižením a mladým dospělým v nezaměstnanosti kombinovat své nově získané dovednosti v recyklaci. To jim umožní rozvíjet jejich budoucí kariéru.

Chaussettes Orphelines

Společnost Orphan Socks, založená v roce 2008, působí v oblasti udržitelného rozvoje, snižování odpadu a recyklace. Otázky životního prostředí jsou jádrem poslání sdružení, které organizuje akce ke zvýšení povědomí o udržitelnosti.

Navštivte webové stránky

Cíle

 • 16 účastníků se zúčastní 8 měsíčního školení
 • 8 stážistů, aby pokračovali ve studiu, našli si učňovskou přípravu nebo zaměstnání

SOL

Sdružení: SOL

Vzdělávání a školení žen s dovednostmi v ekologickém zemědělství.

Do roku 2030 se francouzská pracovní síla v zemědělství dramaticky sníží. Mnoho zemědělců odejde do důchodu, ale není zde příležitost předávat zkušenosti a znalosti kvůli nedostatku nových pracovníků vstupujících do oboru. V důsledku vznikne na trhu mezera, která způsobí další problémy zemědělskému průmyslu.
Existuje nedostatek příležitostí pro ty, kteří se chtějí stát zemědělci, ale nemají znalosti nebo zkušenosti. Znevýhodněné jsou i ženy, které jsou diskriminovány a čelí dalším obtížím z důvodu jiného pohlaví. Navzdory tomu stále více lidí hledá, aby se z nich stali zemědělci, s nadějí na udržitelné alternativní modely, které chrání životní prostředí.
Sdružení SOL nabízí podporu ženám, které nemají zemědělské zázemí, s cílem vytvářet vlastní zemědělské projekty. Tyto ženy budou mít prospěch z komplexního školení a získají zemědělské dovednosti, dovednosti v oblasti ekonomického řízení pro svůj obchod a znalosti v oblasti životního prostředí.

SOL

Již 40 let je cílem SOL solidarita pro zemědělce, uspokojování základních potřeb a zlepšování jejich rolí ve společnosti, s cílem také podporovat udržitelné společnosti uplatňující agroekologické postupy a ochranu přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti.

Navštivte webové stránky

Cíle

 • 10 žen vyškolených v agroekologických praktik
 • Vytváření sítí praktikantů za účelem vytváření zemědělských partnerství s profesionály z oboru

Association Humanitaire pour l’Afrique

Sdružení: Humanitární sdružení pro Afriku

Podpora práce farmářek produkcí konzerv a džusů z přebytečných sklizených rajčat.

V Beninu, v obci Kpomassé, která se nachází 50 km od Cotonou, je pěstování rajčat jedna z hlavních zemědělských aktivit země. Během období sklizně mezi červencem a zářím však půda produkuje mnoho plodin. Jelikož neexistuje žádné udržitelné řešení nadbytečná úroda se poté vyhodí. Po období sklizně nastává období nedostatku plodin a rajčata jsou následně velmi drahé.
Ve spolupráci s místními ženami, Humanitární asociací pro Afriku a jejím místním partnerem, chce Cercle de Recherches pour L'Identification et La Promotion des Alternatives du Développement Durable (CRIPADD) podpořit 80 žen při zpracování rajčat a a zavést udržitelný způsob sklizně rajčat. Problematikou nadbytečných plodin se bude zabývat několik iniciativ: vzdělávání v konzervování rajčat, vytvoření pracovní skupiny pro zpracování konzervovaných rajčat, vytvoření distribučního systému, posílení dovedností žen a podpora kolektivního strukturování. Tento projekt sníží množství odpadu, bude zdrojem potravy a aktivně umožní zaměstnanost prostřednictvím rozvoje zemědělství a zemědělských procesů.

Association Humanitaire pour l’Afrique

Humanitární sdružení pro Afriku si klade za cíl provádět projekty na podporu rozvoje Afriky v oblasti zdravotnictví, školství a hospodářství. Rovněž rozvíjet partnerství mezi školami ve Francii a Africe podporou sdílení kultur, zkušeností a odborných znalostí mezi Evropou a Afrikou.

Navštivte webové stránky

Cíle

 • 80 žen vyškolených v oblasti stravovacích návyků
 • Vytvořit 1 pracovní skupinu

D'Antilles et D'Ailleurs

Sdružení: D’Antilles et D’Ailleurs

Umožnit ženám z obtížného prostředí s dovednostmi znovu se profesionálně integrovat prostřednictvím výroby hygienických produktů pro ženy a opakovaně použitelných plen.

Na Martiniku, v zámořském regionu Francie, hledají zoufalé ženy a jejich děti útočiště před zneužíváním a jejich situace se zhoršila. Náklady na péči o dítě a výrobky pro dámskou hygienu jsou drahé a většina si tyto položky nemůže dovolit. To samé platí pro potraviny, ale mnoho lidí si musí vybrat jídlo před hygienickými výrobky.
Projekt „Patchwork“, vedený sdružením D'Antilles et D'Ailleurs, si klade za cíl reagovat na tyto problémy tím, že nabídne 25 ženám profesionální podporu. Zbaví je prostituce a to vyškolením na profesi švadleny. Ženy budou mít prospěch ze specializovaného školení ve výrobě plen a hygienické ochrany pro opakované použití. Tyto dovednosti budou nadále rozvíjeny, aby mohly ženy v budoucnu najít zaměstnání na plný úvazek.

D'Antilles et D'Ailleurs

Sdružení D'Antilles & D'Ailleurs podporuje spolupráci, občanství a mládežnické iniciativy. Sdružení podporuje sociálně-profesionální integraci, odbornou přípravu a vzdělávací mobilitu pro ženy a mladé lidi. Cílem rovných příležitostí je vést kampaň za rozmanitost pohlaví, začlenění a boj proti diskriminaci.

Navštivte webové stránky

Cíle

 • 25 žen obdrží znalosti a zkušenosti švadleny
 • Cíl nulového odpadu a povědomí o životním prostředí

Envol Vert

Sdružení: Envol Vert

Obnovit zemědělská odvětví pšenice a medu při uplatňování agroekologických postupů.

Sociální a ekonomická situace Socoty, oblasti na severu Kolumbie, je od vývoje uhelných dolů ovlivněna. To způsobilo, že velká část pracující populace se přesunula ze zemědělského sektoru k těžbě uhlí. Místní farmáři Se nyní živí jako horníci, což destabilizovalo křehké ekosystémy tohoto andského podhůří a způsobilo, že region poklesl v produkci pšenice. To vedlo k tomu, že je nyní země závislá na produktech dovážených z USA. Země se potýká s environmentálními problémy vyplývající z těžby uhlí a také se zvyšováním uhlíkové stopy, způsobené dovozem zboží.
Envol Vert ve spolupráci s místním partnerem Agrosolidaria, místním zemědělským družstvem, si přeje změnit zemědělský průmysl. Místní produkce zahrnuje plodiny pšenice a medu. Zemědělská technika je ale ve špatném stavu. Sdružení zachovají sklizeň plodin, životní prostředí a vytvoří rovné příležitosti pro diskriminované ženy. 50 zemědělců bude proškoleno v agroekologických iniciativách a bude jim poskytnuta podpora k rozvoji zemědělského ekosystému, včetně budování komunitních školek, výsadby stromů k obnově vodních toků, budování kultivačních pozemků a získávání vzdělání pro lepší hnojení a kompostovací techniky. Restrukturalizace zemědělského sektoru v této oblasti umožní ženám a jejich rodinám rozvíjet jejich finanční samostatnost a být méně závislé na příjmech z těžby a především podporovat místní zemědělství, které respektuje životní prostředí.

Envol Vert

Od roku 2011 je Envol Vert sdružení, které bojuje za ochranu lesů a biologickou rozmanitost v Kolumbii, Peru a Francii. Vytváří silné partnerství s místními komunitami za účelem podpory iniciativ v oblasti ochrany, účasti na rozvoji venkova a vývoje alternativ k odlesňování.

Navštivte webové stránky

Cíle

 • 50 zemědělců vzdělávaných v agroekologii
 • Zachovat přirozenou zemědělskou produkci pšenice a medu