• 800 500 515 Pondělí - pátek od 8:00 do 18:00 info@rajapack.cz
 • Nákup ve velkém? Cenová nabídka ZDARMA
 • 4,8/5
  Hodnocení zákazníků
 • Dodání do 2-3 pracovních dnů Doprava ZDARMA od objednávky nad 5.000 Kč
logo raja 800 500 515
0,00 Kč Žádný produkt
Rychlá objednávka

Podpůrný program Ženy & životní prostředí

Program

Ženy a životní prostředí

podporován nadací RAJA - Danièle Marcovici

Ekologické balení RAJA je zároveň symbolem solidarity!

fournisseurs

RAJA, ve spolupráci s dodavateli vybrala 10 ekologických produktů, z jejichž koupě budou tyto projekty podpořeny.

fondation

Pokud si do 31.8.2020 zakoupíte, některý z vybraných ekologických produktů, bude automaticky darováno 25 Kč na jeden ze 7 vybraných projektů

femmes

Nadace RAJA-Danièle Marcovici vybrala v rámci programu "Ženy a životní prostředí" 6 projektů, které budou finančně podpořeny.

Zobrazit projekty
Krabice s automatickým dnem
-35%
Krabice s automatickým dnem
Od 8,70 Kč bez DPH
Hnědé kartonové obálky se zásuvným uzávěrem RAJAMAIL
-20%
Hnědé kartonové obálky se zásuvným uzávěrem RAJAMAIL
Od 8,50 Kč bez DPH
Papírové sáčky s bočními sklady
-20%
Papírové sáčky s bočními sklady
Od 872,00 Kč bez DPH
Kvalitní balicí papír RAJAKRAFT
-30%
Kvalitní balicí papír RAJAKRAFT
Od 227,00 Kč bez DPH
Klopové krabice s automatickým dnem 5VVL
-35%
Klopové krabice s automatickým dnem 5VVL
Od 10,40 Kč bez DPH
Standardní lepicí páska pro lepení za mokra
-25%
Standardní lepicí páska pro lepení za mokra
Od 78,00 Kč bez DPH
Barevné americké štítky
-15%
Barevné americké štítky
Od 564,00 Kč bez DPH
Hnědé kartonové profily pro ochranu hran
-25%
Hnědé kartonové profily pro ochranu hran
Od 2,70 Kč bez DPH
Skládací regálový zásobník z lepenky RAJA
-35%
Skládací regálový zásobník z lepenky RAJA
Od 8,90 Kč bez DPH
Cenově výhodné papírové utěrky v roli RAJA
-15%
Cenově výhodné papírové utěrky v roli RAJA
Od 215,00 Kč bez DPH
Bílé a hnědé papírové tašky s papírovými uchy RAJASHOP
-20%
Bílé a hnědé papírové tašky s papírovými uchy RAJASHOP
Od 808,00 Kč bez DPH

Podporovány jsou následující projekty

ADESAF

PROJEKT #1 : Asociace pro hospodářský a sociální rozvoj v Africe (ADESAF)

Umožnit ženám, aby získaly ekonomické postavení prostřednictvím výuky udržitelných dovedností v pěstování avokáda.

V oblasti Bafoussam na severu Kamerunu, kde je téměř 80% populace závislá na zemědělství. Dopady změny klimatu a škodlivých zemědělských postupů, jako je spalování a odlesňování, vyčerpávají půdu a ničí místní ekosystémy. Pěstitelé avokáda v této oblasti čelí mnoha překážkám způsobeným těmito problémy, jakož i nedostatkem infrastruktury pro skladování, což má za následek výraznou ztrátu jejich produkce.

ADESAF a jeho místní partner RECOSAF zahajují projekt strukturování udržitelného odvětví produkce avokáda v obci Bapi. Umožní výrobcům avokáda zajistit jejich příjem a zvýšit své výnosy a zároveň zachovat ekosystémy přijetím zemědělských postupů šetrnějších k životnímu prostředí. Ženy budou ekonomicky nezávislejší, což jim umožní posílit své místo v komunitě a v rozhodovacích záležitostech.

ADESAF

Asociace pro hospodářský a sociální rozvoj v Africe (ADESAF) podporuje solidární činnosti, odborné vzdělávání a rozvoj zaměstnanosti v Africe.

Navštivte webové stránky

Cíle:

 • 300 žen vyškolených v agroekologické produkci
 • 1 ženské družstvo utvořené pro zpracování avokáda
 • 10,000 vysazených rostlin hlušovce přelahodného, na kterém rostou avokáda

ADESAF

PROJEKT #2 : Agronomové a veterináři bez hranic (AVSF)

Mají za cíl podporovat úlohu zemědělkyň a přispívat k posílení jejich zemědělských činností.

Na venkovských územích Mongolska čelí extrémnímu kontinentálnímu klimatu. Mongolci mají společenské a environmentální problémy, které jsou zhoršovány změnou klimatu. V provinciích Khentii a Arkhangai, kde je 80% populace závislá na svém zemědělství, musí pastevci a zahradníci na trhu přizpůsobit své výrobní metody farmaření, žití a vytváření příjmu, to vše při ochraně přírodních zdrojů.

Sdružení AVSF, ve spolupráci s GERES a místním sdružením Mongolský ženský fond, má tříletý projekt zaměřený na posílení úlohy žen v zemědělských produkčních systémech a na zajištění toho, aby jejich problémy byly vyslyšeny lokálními a státními zákonodárci. Ženy budou školeny v oblasti zeleninových farem, udržitelné výroby kašmíru a řízení podniků. Tyto ženy získají svou finanční nezávislost a cenné postavení v rozvíjející se ekonomice.

AVSF

Cílem agronomů a veterinářů bez hranic (AVSF) je podporovat rozvoj venkova, podporovat a prosazovat pracovníky hospodařící ze znevýhodněných regionů.

Navštivte webové stránky

Cíle:

 • 850 vyškolených lidí v agroekologických praktikách
 • Podpora 30 občanských organizací/spolků
 • 1 propagační kampaň na podporu práv žen

ESSOR

PROJEKT #3 : ESSOR

Posílit agroekologické dovednosti zahradníků a poskytovat podporu při vývoji marketingové strategie.

Zemědělci v příměstské oblasti Brazzaville čelí stále častějším nedostatkům potravin způsobeným degradací půdy. Je to důsledek klimatických změn, ale intenzivní zemědělské postupy se používají ke zvýšení výnosů, čímž poškozují jejich zdraví a zdraví spotřebitelů. Bohužel ženy jsou těmito metodami obzvláště zasaženy, protože obdělávají půdu a jsou více závislé než muži na životech a krmení svých rodin. Také ženy bojují s nerovností a nemají stejný přístup k základním zdrojům a službám ve srovnání s muži, jako je účinné zavlažování vodou a školení. Projekt vedený společností ESSOR těmto problémům čelí tím, že vzdělává 250 zemědělců na trhu v agroekologické praxi. Tato odborná příprava těmto ženám umožní kvantitativně a kvalitativně zlepšit jejich produkci, což jim poskytne finanční příjem a přispěje ke zlepšení životních podmínek.

ESSORs

Cílem ESSOR je pomáhat nejzranitelnějším skupinám obyvatel získat potřebné prostředky ke zlepšení jejich životních podmínek a podporovat postupy, které zapojují komunitu do sociální odpovědnosti a sociální spravedlnosti.

Navštivte webové stránky

Cíle:

 • 250 zemědělců vyškolených v agroekologických praktikách
 • 7 založených organizací
 • 1 vytvořená marketingová strategie

FNAB

PROJEKT #4 : Národní federace ekologického zemědělství (FNAB)

Prostřednictvím školení a povědomí zlepšit práva a životní podmínky ekologických zemědělců.

Ve venkovské Francii bojují ženy o uznání. Od listopadu 2017 FNAB pracuje pro spravedlnost žen v ekologickém zemědělství a podniká kroky k posílení a zdůraznění jejich přínosu a pracovního úsilí. FNAB bude organizovat školení o rovnosti žen a mužů v profesionálním prostředí zemědělství a vzdělávat zaměstankyně na mateřské dovolené v oblasti zemědělství. FNAB podpoří dynamiku, kterou projekt vytvořil mezi svými členy, podporou dvou iniciativ prováděných zemědělci v oblasti Finistère a Ille-et-Vilaine. Organizace zdůrazní význam, jaký mají ženy v odvětví ekologického zemědělství během výstavy „The Earth is our Business“ (konané ve dnech 22. – 23. Září 2020 v Rennes), jejím cílem bude zvýšit povědomí zemědělských profesních orgánů o rovnosti žen a mužů.

FNAB

Od roku 1978 sdružuje agrobiology po celé Francii. Asociace má tři hlavní funkce; profesní organizace, struktura rozvoje a občanské hnutí.

Navštivte webové stránky

Cíle:

 • 20 velvyslanců vyškolených v oblasti genderové rovnosti
 • 1 zemědělský školicí modul pro vzdělávání na mateřské dovolené
 • 150 studentů ze zemědělských vzdělávacích zařízení

Ishpingo

PROJEKT #5 : Ishpingo

Podpora pěstování udržitelně vypěstovaného ovoce ze znovu zalesněné půdy.

Za posledních patnáct let se životní podmínky indiánských obyvatel v provincii Napo v Ekvádorské Amazonii zhoršovaly. Rostoucí ropný průmysl v této oblasti a tlak na přírodní zdroje způsobují významné změny v životním stylu místních komunit. Například to způsobilo, že muži opustili místní zemědělské oblasti, aby místo toho pracovali na těžebních lokalitách nebo ve městech, a proto je běžné, že se ženy během této doby starají pouze o své rodiny, stejně jako o obdělávání půdy.

Od roku 2016 se sdružení Ishpingo specializuje na boj proti odlesňování. Aby kampaň mohla pokračovat, je 90 žen školeno v agrolesnických postupech a rozvíjením udržitelného marketingového řetězce ovocí z opětovně zalesněné půdy. Tento projekt bude mít dopad na ekonomické posílení postavení žen, které získají lepší úrodu ze svých pozemků, a přispěje k zachování přírodních zdrojů šířením udržitelných zemědělských postupů.

Ishpingo

Isphingo pracuje v Ekvádorské Amazonii na zlepšení životní úrovně domorodých populací při zachování zdrojů amazonského deštného pralesa.

Navštivte webové stránky

Cíle:

 • 110 žen vyškolených v agrolesnictví
 • 15,000 vysazených stromů
 • 200 studentů citlivých na zachování přírodních zdrojů

Re-Belle

PROJEKT #6 : Re-Belle

Snížení plýtvání potravinami, přeměna neprodaného ovoce a zeleniny na řemeslné džemy v rámci integračního projektu pro ženy.

Každý rok je po celém světě vyhazována téměř třetina potravin vyrobených a určených k lidské spotřebě. Každý týden na „ostrově Francie“ dochází k plýtvání 200 tun ovoce a zeleniny, zejména kvůli dlouhému dodavatelskému řetězci. Od roku 2017 sdružení Re-Belle bojuje proti plýtvání potravinami oceňováním neprodaného ovoce a zeleniny na ostrově Francie. Nevyužitý produkt se promění v řemeslné džemy a prodává se. Nezaměstnané ženy pracují v dílně v Aubervilliers, francouzském regionu Seina-Saint-Denis, na výrobě džemů. Tyto ženy využívají sociálně-odbornou podporu při přípravě na integraci směrem k udržitelnému zaměstnání. Asociace v současné době pracuje na konsolidaci svého modelu - zvyšování výroby a prodeje, vytváření více pracovních míst a zvyšování povědomí o udržitelných potravinách.

Re-Belle

Re-Belle, se sídlem v Seine-Saint-Denis, poskytuje příležitost pro lidi, kteří se snaží vrátit do zaměstnání, a to pomocí udržitelnosti a potravin.

Navštivte webové stránky

Cíle:

 • 16 žen připojených k organizaci
 • 40 workshopů za účelem zvýšení povědomí o plýtvání potravinami
 • Více než 30 tun zachráněné zeleniny a ovoce