Pondělí - pátek (8:00 - 17:00) info@rajapack.cz
Nákup ve velkém?
Cenová nabídka ZDARMA
4,8/5
Hodnocení zákazníků
0
Pokračovat v nákupu
cat

Principy činnosti

img
Nadace RAJA-Danièle Marcovici vybírá přidružené projekty.
Více o nadaci
img
RAJA vybírá produkty, z jejichž koupě budou tyto projekty podpořeny . Za každý zakoupený balíček z této nabídky je nadaci věnováno 25 Kč.
Prohlédněte si partnerské produkty
img
Nadace ze získaných peněz podpoří zvolené projekty.
Prohlédněte si projekty

Náš závazek

Nadace RAJA-Danièle Marcovici, která byla založena v roce 2006, podporuje solidární projekty na zlepšení životních podmínek žen na celém světě. Nadace již podpořila stovky sdružení ve prospěch desítek tisíc žen.

Od září 2015 nadace v rámci programu "Ženy a životní prostředí", který zahájila společně se skupinou RAJA, podporuje přidružené projekty zaměřené na ženy a životní prostředí.

Za 7 let:

 • Bylo skupinou RAJA získáno více než 2,5 milionu eur.
 • Bylo podpořeno více než 70 přidružených projektů.

Od září 2021 do února 2022 se podařilo společnosti RAJA France a evropským společnostem skupiny RAJA, které se účastní akčního programu (Francie, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Anglie, Itálie, Španělsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Polsko, Česká republika, Portugalsko), získat 306 152 EUR. Tato akce podpořila 6 přidružených projektů.

Aktuálně podporované projekty

Nadace RAJA-Danièle Marcovici vybírá projekty sdružení, které podporují činnost žen v oblasti životního prostředí.

Imece France

Imece France

Podpora rozvoje dovedností uprchlic v oblasti konstrukce a údržby solárních baterií.

Turecko přijímá tisíce lidí, kteří utíkají před válkou, a nebo diskriminací, kterou zažili ve své rodné zemi. Převážná většina těchto uprchlíků jsou ženy a děti, velká část z nich nemá žádný příjem. Ženy, často svobodné, ovdovělé a nebo opuštěné matky, žijí v extrémně nejistých podmínkách. Bez ohledu na to odkud pocházejí, ať již z města nebo vesnice, se rodiny potýkají s mnoha problémy, které pramení z pocitu neviditelnosti, marginalizace, nedostatků kontaktů s místní komunitou, jazykových potíží a omezení jejich práv. Sdružení Imece pracuje s touto obzvláště zranitelnou skupinou tak, že jim umožňuje zapojit se do programu nazvaného „Solární věk“, jehož cílem je podpořit jejich ekonomickou situaci. Tento projekt, jež je inspirován projektem, který od roku 2018 realizuje indická Barefoot College, nabízí účastníkům získání dovedností v oblasti solárních technologií. Cílem projektu je získání technických dovedností souvisejících s konstrukcí a údržbou solárních baterií. Projekt byl zahájen v roce 2018 s komunitou syrských žen z etnických menšin, které nejsou podporovány velkými mezinárodními organizacemi, které působí v Turecku. Prezentovaný projekt se zaměřuje na školení vysídlených žen žijících v multikulturní čtvrti Basmane, kde se soustřeďuje většina znevýhodněných skupin obyvatel.

Národní federace ekologického zemědělství (FNAB)

Národní federace ekologického zemědělství (FNAB)

Podpora diverzity v řídících orgánech tím, že se bude pracovat na posílení vůdčích dovedností farmářek.

V současné době představují ženy přibližně 25% vedoucích pracovníků v ekologickém zemědělství. Navzdory rostoucímu počtu musí stále bojovat o to, abych jejich hlas byl slyšet: mají nízké zastoupení v řídících orgánech, část trpí genderovou dělbou práce a nemají přístup k odpovídajícímu pracovnímu a dovednostnímu vzdělávání nezbytnému pro jejich kariérní rozvoji. Národní federace ekologického zemědělství ve Francii (FNAB) pomáhá s podporou práce žen v ekologickém zemědělství a podniká kroky k posílení a zkvalitnění jejich práce. V roce 2018 svaz provedl studii, jejíž výsledky posloužily jako podklad pro realizaci projektu „Ženy a bio“, který byl zahájen v září téhož roku a byl zaměřen právě na posílení postavení žen v ekologickém zemědělství. Nadace tento projekt podporovala již od počátku. Její grant byl využit hlavně na vypracování příručky na podporu většího počtu žen v zemědělství a na školení ohledně rovnosti mužů a žen. Díky těmto školením se podařilo vytvořit síť ambasadorů rovnosti, kteří pravidelně komunikují se zemědělskou komunitou. Cílem druhé fáze, která byla zahájena v roce 2020, bylo posílit dopady projektu a posílit dynamiku, kterou tento projekt vytvořil mezi členy FNAB. Projekt rovněž podpořil vnitřní informovanost a snahu o lepší zastoupení žen v řídících orgánech sdružení. Na základě úspěchů „Ženy a bio“ chce FNAB přijmout opatření na podporu diverzity ve svých řídících orgánech a jít tak příkladem.

Carton Plein

Carton Plein

Posílení postavení venkovských žen prostřednictvím agroturistiky a ochrany jejich prostředí.

V roce 2016 se Kolumbie dostala z více jak 50 let trvajícího ozbrojeného konfliktu, který stál miliony lidí jejich bydlení. Většina z nich uprchla z venkovských oblastí, aby se usadila ve městech, kde setkávají s řadou problému bránících jejich integraci. V současné době žije téměř 42% obyvatel pod hranicí chudoby a 15% v extrémní chudobě. Ceny po pandemii vzrostly a zvýšily riziko nedostatku potravin. V těchto podmínkách jsou jako první postiženy ženy. S komplikovaných přístupem na trh práce jsou většinou vázány na domácí práce a jsou finančně závislé na svém manželovi. Sdružení Projeter sans Frontières (PSF) od roku 2021 působí v oblasti La Calera, jež je proslulá svojí přírodní rozmanitostí, a přispívá k opětovnému začlenění ohrožených skupin obyvatelstva na trh práce tím, že posiluje jejich agroekologické dovednosti a podporuje je při prodeji košů ovoce a zeleniny. Na základě svých úspěchů chce PSF učinit další krok a diverzifikovat příjmy žen z La Calera skrz agroturismus a vytvářením „jedlých lesů“ určených jak pro vlastní potřebu, tak pro prodej produktů.

Projeter Sans Frontières

Projeter Sans Frontières

Posílení postavení venkovských žen prostřednictvím agroturistiky a ochrany jejich prostředí.

V roce 2016 se Kolumbie dostala z více jak 50 let trvajícího ozbrojeného konfliktu, který stál miliony lidí jejich bydlení. Většina z nich uprchla z venkovských oblastí, aby se usadila ve městech, kde setkávají s řadou problému bránících jejich integraci. V současné době žije téměř 42% obyvatel pod hranicí chudoby a 15% v extrémní chudobě. Ceny po pandemii vzrostly a zvýšily riziko nedostatku potravin. V těchto podmínkách jsou jako první postiženy ženy. S komplikovaných přístupem na trh práce jsou většinou vázány na domácí práce a jsou finančně závislé na svém manželovi. Sdružení Projeter sans Frontières (PSF) od roku 2021 působí v oblasti La Calera, jež je proslulá svojí přírodní rozmanitostí, a přispívá k opětovnému začlenění ohrožených skupin obyvatelstva na trh práce tím, že posiluje jejich agroekologické dovednosti a podporuje je při prodeji košů ovoce a zeleniny. Na základě svých úspěchů chce PSF učinit další krok a diverzifikovat příjmy žen z La Calera skrz agroturismus a vytvářením „jedlých lesů“ určených jak pro vlastní potřebu, tak pro prodej produktů.

Mékong Enfants des Rizières

Mékong Enfants des Rizières

Školení žen v akvakultuře a chovu hmyzu pro zavedení kontrolovatelné a pravidelné produkce jako zdroje dodatečného příjmu

Laos je 141. místě ze 177 v žebříku světového indexu rozvoje a patří k nejméně rozvinutým zemím světa. Obzvláště výrazné jsou zde nerovnosti mezi pohlavími, které byly ještě umocněny pandemií. Laoské ženy mají nižší vzdělání, zastávají méně stabilní pracovní pozice a jsou placeny hůře než muži. Obyvatelé Laosu žijí převážně v okolí řeky Mekong, jejíž bohaté vody představují důležitý zdroj potravin a příjmů. Intenzivní využívání přírodního bohatství řeky však ohrožuje její biodiverzitu a má dopad na potravinovou soběstačnost obyvatel. Při čelení těmto potížím požádali obyvatelé vesnice Dongkouay, nacházející se v provincii Vietiane, o pomoc sdružení Mékong Enfants des Rizières. To ve spolupráci se sdružením místních obyvatel Pa Namkong Loa Community Association (PNLCA) připravili projekt, jehož cílem je posílit postavení žen ve vesnici. A to tím, že pomohou s rozvojem jejich technických a organizačních dovedností v oblasti chovu ryb, pěstování rýže a chovu hmyzu (entomologie). Hlavní technikou na kterou se zaměří je praxe, kdy jsou zároveň chovány ryby a pěstována rýže na jednom poli.

Earth and Humanism

Earth and Humanism

Podporovat ženy při rozvoji agroekologických dovedností a při zakládání zeleninových zahrad.

Benin je převážně venkovská země, pro kterou je charakteristické samozásobitelské rodinné zemědělství, které je však velmi závislé na počasí. Sever země, kde je soustředěna většina zemědělských a lesnických oblastí, se vyznačuje Sahelským podnebím a zažívá silnou degradaci přírodních zdrojů (voda, půda, biodiverzita), což je kombinovaným důsledkem nevhodných zemědělských postupů a silného vysušování krajiny. Oblast je také postižena silným odlesňováním, které souvisí s neustále se zvyšující se poptávkou po palivovém dřevě a výrobou dřevěného uhlí. V tomto kontextu již zemědělství nedokáže uživit jednotlivé rodiny. Ženy, které jsou obecně méně vzdělané než muži, mají horší přístup ke všem zdrojům a v rodinách nesou hlavní odpovědnost za zemědělskou činnost, jsou díky tomu obzvláště zranitelné. Právě podpora ochrany biodiverzity a posílení potravinové autonomie žen oblast ve které působí sdružení Terre & Humanisme (TH). Ve spolupráci s místním sdružením ORAD (Venkovský organizace pro udržitelné zemědělství) zahájilo TH vzdělávací projekt v oblasti agroekologie s 50 ženami (první skupina 10 žen, další dvě po 20 ženách) z 10 vesnic v oblasti Donga na severozápadě země. Sdružení je podporovalo při zakládání zeleninových zahrad a školilo je ve výrobě vylepšených kamen na vaření, která spotřebují méně dřeva. Po úspěchu této jednoleté pilotní fáze chce sdružení projekt obnovit a zvýšit kvalifikaci ORAD, tak aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost.

Dříve podpořené projekty v rámci programu "Ženy a životní prostředí"

Podpořené projekty od března do srpna 2022

Agrisud International

Agrisud International

Podpora rozvoje udržitelných a inkluzivních zemědělských odvětví provozovaných ženami z etnických menšin v Hoang Lienu.

In Burkina Faso, where 80% of the population live from agriculture and breeding, the local milk production competes with imported powdered milk, which is 30% cheaper. The families of local livestock farmers financially suffer from this, and

 • 44 žen z etnických menšin v národním parku Hoang Lien podpořeno v rozvoji udržitelných a inkluzivních zemědělských odvětví.
 • 55 žen z etnických menšin zapsaných do kurzů gramotnosti pro dospělé.
 • Svědectví paní May, členky skupiny producentů drůbeže ve vesnici Nam Toong, původem z menšiny Dzao.

" Jmenuji se Phan Ta May. Narodila jsem se v roce 1997 a žiji ve vesnici Nam Toong ve vesnici Ban Ho. V současné době jsem vedoucí skupiny chovatelů kuřat v Nam Toong. Před příchodem projektu jsem kuřata chovala na divoko, v malém měřítku, a trvalo dlouho, než se vykrmila a než jsem je mohla prodat. S projektem nastala dvojnásobná změna! Člověk může například pracovat ve skupině, naučit se míchat kuřatům krmivo, aby rychleji rostla, naučit se čistit kurník a používat preventivní léky, aby kuřata zůstala zdravá."

BlueEnergy

BlueEnergy

Školení zranitelných, starších a/nebo zdravotně postižených žen v agroekologických postupech s cílem zlepšit jejich potravinové a nutriční zabezpečení.

 • 49 zranitelných, starších a/nebo zdravotně postižených žen vyškolených v agroekologických postupech s cílem zlepšit jejich potravinové a nutriční zabezpečení.
 • Díky pokročilému školení v agroekologii a technické podpoře studentů a techniků BlueEnergy vylepšili školené ženy své rodinné zahrady. Tím zlepšili jak své zdraví, tak stravu, a získali tak samostatnost. Jejich zahrady také slouží jako modelové pro sdílení zkušeností s ostatními rodinami.
 • Svědectví: Helen Méndez Espinoza, původem z kopce Kukra na jižním karibském pobřeží Nikaraguy. Studentka třetího ročníku agrolesnického inženýrství na univerzitě URACCAN a kandidátka na certifikaci učitele biointenzivních metod (základní úroveň) programu PROCERMABI (Biointensive Teacher Certification Program) společnosti BlueEnergy.

"Jsem spokojená, když vidím jak se mnou prezentovaná biointenzivní metoda zabydlela na pozemcích rodin, jež jsme v rámci projektu vzdělávali. Pomáhali jsme jim vytvářet a následně i sledovat jejich biointezivní zahrady a při tom jsme se jich ptali, co je nevíce zajímá, zda se zlepšuje jejich strava, jak to prospívá jejích zdraví a co si o tom všem vlastně myslí.
Lidé, se kterými jsem pracovala, nám řekli, že lépe využívají svoji zahradu a jejich zdraví se zlepšilo."

Empow'her

Empow'her

Provádět ženy rozvojem udržitelného zemědělství. A to tak, že jim bude poskytnuta příležitost podílet se na vlastním hospodářském rozvoji a pozitivně přispívat k opatřením v boji proti změně klimatu.

 • 1.925 žen v rozvoji udržitelných zemědělských projektů a pozitivně přispívajících k opatřením na boj proti změně klimatu.
 • Bylo poskytnuto 960 školení v oblasti agroekologie.
 • Bylo rozdáno 860 kusů zemědělského vybavení.
 • Svědectví: Roumanatou Moustapha ze skupiny TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi) " Jsme velmi rádi, že jsme získali tuto podporu v oblasti zemědělského vybavení společně se sadou na mytí rukou, která k nám dorazila v pravý čas právě od Empow’her Niger "

Halima Mai Dabo, velvyslanec Tahoua " Děkujeme společnosti PERENIA za to, že nám ukázala, jak připravit ekologické pesticidy z našich místních produktů. Budeme pracovat na tom, aby to vše bylo udržitelné."

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Zlepšení životních podmínek žen prostřednictvím jejich vzdělávání ve stavebních oborech na školách a zvýšení jejich povědomí o zemědělství, které respektuje životní prostředí, s vytvořením jedlých lesů.

 • 16 žen vyškolených ve stavebnictví na školních stavbách a zvýšením jejich povědomí o zemědělství jež je šetrné k životnímu prostředí vytvořením 2 jedlých lesů.
 • 50 dívek a mladistvých podpořeno v jejich schopnostech jednat a seznámeno s problematikou rovnosti žen a mužů.

Ženy Afriky

Ženy Afriky

Obnova a zachování boidiverzity botanické zahrady v Camayenne a zároveň školení a vytváření pracovních míst pro ženy.

 • 43 žen našlo práci při obnově a zachování biodiverzity botanické zahrady v Camayenne.
 • v botanické zahradě bylo ženami vysazeno 1 000 stromů.

Pik Pik Environnement

Aktivizovat a vzdělávat matky v Ile-Saint-Denis ohledně nakládání s odpady tak, aby nabyté dovednosti mohli šířit dál.
Devět matek z Ile-Saint-Denis je vzděláno o nakládání s odpady, aby mohly šířit osvědčené postupy mezi své vrstevníky. Ve svém okolí rozdaly 400 osvětových dokumentů o ekologických postupech.

 • Eko-občanský průkaz vrátil svým příjemcům sílu jednat: díky podpoře účastníků několika seminářů si tak uvědomují, jak mohou působit i na své rodiny (odpovědná spotřeba v každodenním životě) a na své okolí (zlepšením životního prostředí).
 • "Probíraná témata byla zajímavá a diskutovalo se o nich v přátelské atmosféře u kávy. Témata byla různorodá a je dobře, že diskuse je otevřená všem " - Léa Bourlier Chartier, účastnice a vedoucí obchodu s potravinami Ilôt Gramme v Île-Saint-Denis