Nabízíme více ekologicky zodpovědných možností pro Vaše podnikání skrze široký sortiment našich ekologických produktů.

5 zásad balení s RAJA

Redukce

Redukce

Snížení spotřeby obalů omezením hmotnosti a objemu balení na minimum nezbytné k zajištění řádné ochrany produktu.

Opakované použití

Opakované použití

RAJA nabízí, kdykoli je to možné, obaly navržené tak, aby se daly snadno znovu použít.

Nahrazení

Nahrazení

Abychom chránili naši planetu, musíme vyměnit obaly, které nejsou recyklovatelné nebo mají významný dopad na životní prostředí, za alternativní obaly, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Obnova

Obnova

Použití obalů založených na biologických surovinách (získaných udržitelným způsobem), které jsou vyrobeny z obnovitelných přírodních materiálů, přispívá ke snížení našeho dopadu na životní prostředí.

Recyklace

Recyklace

S cílem zaměřit se na oběhové hospodářství, které minimalizuje odpad a snaží se ho co nejvíce znovuvyužít, by se recyklace měla vyvinout tak, aby obaly mohly být opět využity.

Vážení zákazníci

RAJA již řadu let v této oblasti provádí řadu různých aktivit:

Vážení zákazníci

RAJA již řadu let v této oblasti provádí řadu různých aktivit:

V současné době je kladen důraz na ekologii a skupina RAJA je odhodlána rozšiřovat osvětu v této oblasti a aktivně se zúčastňovat ochrany životního prostředí. Obaly a ochrana životního prostředí jsou klíčovými prvky naší skupinové strategie. Jako distributor vždy zdůrazňujeme praktické výhody balení, pokud jde o ochranu a přepravu produktů. Současně využíváme aktivní a vyvážený přístup ke snižování negativních dopadů na životní prostředí.
• identifikace měnících se potřeb trhu a pomoc našim dodavatelům v procesu navrhování nových obalových řešení
• informování a poradenství ohledně výběru zelenějších obalů
• rozvoj našich digitálních prodejních kanálů
• snížení naší uhlíkové stopy během dodávek
• rozšiřujeme naši nabídku, abychom vám nabídli více alternativ a ekologičtějších řešení, jako je recyklovaný karton, obaly vyrobené z přírodních surovin nebo opakovaně použitelné obaly. Nové piktogramy umožňují tyto produkty okamžitě identifikovat.
• naším cílem je také prosazovat osvědčené postupy v oblasti ekologických obalů, a proto jsme vytvořili 5 zásad pro snížení množství odpadu a obalů způsobem šetrnějším k životnímu prostředí: redukce, opakovatné využití, nahrazení, obnova, recyklace.

Gabriela Fabianová.
Country manažerka