800 500 515
Pondělí - pátek (8:00 - 17:00) info@rajapack.cz
Nákup ve velkém?
Cenová nabídka ZDARMA
4,7/5
Hodnocení zákazníků
5
Pokračovat v nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

PŘÍKAZ VEDENÍ SPOLEČNOSTI 1/2015
POLITIKA ISM

Vydání: 1
Účinnost od: 01.09.2015

Vedení společnosti tímto příkazem deklaruje svoji politiku ISM

Naše společnost má 65leté zkušenosti na trhu obalových materiálů. Nabízíme širokou nabídku více než 3.000 produktů skladem pro ochranu, balení, přepravu či skladování zboží. Nedílnou součástí našeho servisu je i profesionální poradenství pro zákazníky. Rádi pomůžeme s výběrem a najdeme ideální obaly na produkty a levné obalové materiály, které odpovídají požadavkům a typu použití všech našich zákazníků.

Pro udržení si kvality a nízké environmentální náročnosti našich procesů a produktů se zavazujeme, že:

  • Požadavky kladené na systém managementu kvality, environmentu budou neustále plněny a vhodnost zavedených systémů bude pravidelně přezkoumávána a vyhodnocována.
  • Požadavky právních a jiných obecně platných předpisů jakož i další jiné požadavky jsou průběžně sledovány a plněny. Tímto prohlášením se zavazujeme plnit veškeré právní a jiné požadavky, které se vztahují na všechny námi zajišťované procesy.
  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a správného přístupu k ochraně životního prostředí pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a své postavení v integrovaném systému managementu. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení společnosti hlavními nositeli výkonnosti naší organizace.
  • Na základě nejlepších dostupných technik trvale snižujeme environmentální dopady a předcházíme znečišťování životního prostředí a nestále zvyšujeme kvalitu našich produktů a procesů. Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jeho přezkoumání jsou stanoveny další inovativní cíle, cílové hodnoty a programy. Chceme snižovat produkci vlastních odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití. Dále se neustále snažíme snižovat energetickou a surovinovou náročnost našich činností.
  • Vybíráme pouze spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto pohledu je pravidelně hodnotíme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili naše očekávání.
  • Budeme neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém managementu.

V Říčanech u Prahy, dne 31.08.2015


Mgr. Gabriela Fabiánová, MBA
Country manager

Politiku ISM si můžete stáhnout zde také ve formátu PDF.