Ekologická balení

Podílejte se s námi na ochraně životního prostředí.
Objevte naši nabídku ekologických produktů!

Společnost RAJA klade důraz na ochranu životního prostředí a trvale udržitelné hospodaření s přírodními
zdroji na základě své environmentální politiky.
Nabízíme udržitelné alternativy napříč všemi typy obalů, aby Vaše podnikání bylo šetrné k životnímu
prostředí.

AFAQ ISO 14 001 RAJA, certifikovaný dodavatel podle
ISO 14001

Écofolio RAJA je členem
à Écofolio

FSC RAJA je členem FSC® france*

Infografika recyklace

Ve všech druzích obalů Vám RAJA nabízí obaly šetrné k životnímu prostředí. U nás naleznete zcela nebo zčásti recyklovatelné produkty. Těžíme z evropských certifikací. RAJA podporuje rozvoj místního obchodu.