SPOLEČNĚ S NÁMI SE MŮŽETE PODÍLET NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NÁŠ DŮRAZ NA EKOLOGII

Již od svého vzniku v roce 1954 klade společnost RAJA dŭraz na ochranu životního prostředí a trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji na základě politiky zahrnující níže uvedených 10 základních principů. Naše ekologické produkty jsou navrženy za účelem podpory a zajištění ochrany životního prostředí ze strany Vaší společnosti i Vašich zákazníků. Tyto výrobky se vyznačují stejnou úrovní kvality jako standardní výrobky.