Průvodce expedičními etiketami – jak správně označit zásilku

4 min čtení 20 září 2023

Expediční etikety

Výstražné a přepravní etikety hrají v dopravě a logistice zásadní roli. Poskytují totiž velmi důležité informace o zásilce, na základě, kterých by pak měl kurýr s balíkem manipulovat. Je vhodné před odesláním označit své zásilky výstražnými etiketami, aby dopravce věděl, jak s balíčkem zacházet. Předejde se tak zbytečným nedorozuměním.

Expediční etikety

Základní typy expedičních etiket

Přepravní etikety můžeme podle toho, co sdělují, dělit například takto:

Označení křehkých produktů

Existují různé variace etiket pro označení křehkých výrobků. Můžeme volit například z etiket s popisky jako „KŘEHKÉ“, které jsou vhodné zejména pokud posíláme zásilku po České republice. Pokud posíláme balík do zahraničí, je vhodné zvolit etiketu s nápisem v anglickém jazyce „FRAGILE“ nebo „HANDLE WITH CARE“, aby byl pokyn srozumitelný i pro zahraniční kurýry.

Expediční etikety

Pokud přepravujeme sklo, můžeme zvolit etiketu s označením „POZOR SKLO“. Dále je možné pro přepravu skleněných a křehkých výrobků použít etiketu s obrázkem skleničky, který bude jasně srozumitelný všem, bez ohledu na jazykovou vybavenost.

Etiketa "POZOR SKLO"

Manipulační etikety

Manipulační etikety informují dopravce, jak má s danou zásilkou manipulovat. Například jsou-li v balíku přítomny nějaké kapaliny, informuje příslušné označení o tom, že se nemá balíček naklápět nebo kterou stranou nahoru má být postaven. K tomuto účelu slouží především etikety se značkou šipek, popřípadě je obrázek šipek doplněn ještě o popis „THIS SIDE UP“.

Další užitečnou manipulační etiketou může být s etiketa nápisem „NESTOHOVAT/DO NOT STACK“, která informuje o tom, že není vhodné takto označené balíčky skládat na sebe.

Etiketa "NESTOHOVAT/DO NOT STACK"

Dále pak existují nejrůznější etikety se speciálními pokyny, jako například takové, které informují o přítomnosti elektronicky citlivých součástek v balení.

Etikety s více symboly

Pokud potřebujete informovat o více vlastnostech balíčku najednou a nechcete balíček polepit více různými značkami, můžete využít etiket s více symboly najednou. Můžete pak pomocí jediné etikety vyjádřit, jakým směrem by měl být balík postaven, že jsou produkty uvnitř křehké a citlivé na otřesy, že je nutné udržovat balík v suchu apod.

Expediční etikety 4 znaky

Kdy použít expediční etikety na své zásilky?

Expediční etikety je vhodné umístit na všechny balíky, které jsou přepravovány kurýrní službou. Dopravce má tak informaci o tom, jak zacházet se zásilkou přímo na očích. Určitý typ etikety volte podle toho, jaké zboží se v balíčku nachází a jako moc citlivé je na otřesy, naklonění apod.

Pokud byste i přes aplikaci etiket měli obavy, můžete na balík nalepit také indikátor naklonění, díky kterému máte možnost zjistit, zda se náklad během přepravy naklonil o 90° a více – pak máte možnost uplatnit reklamaci.

Indikátor naklonění na krabici

Balíčky choulostivé na vlhkost můžete ještě opatřit indikátorem vlhkosti, ten mění na základě vlhkosti svou barvu.

Indikátor vlhkosti

Nezapomeňte balík správně zabalit!

Expediční etikety jsou sice užitečným a vhodným doplněním celého balíčku, samotné ho však ochránit nedokážou. Nezapomínejte proto především na správné balení! Volte pro své produkty vhodnou velikost krabice – v příliš velké krabici se může obsah v průběhu přepravy pohybovat a poničit se ta, příliš malá krabice se může protrhnout. Velmi důležitý je také výplňový materiál, který vyplní přebytečné volné místo v krabici a zafixuje produkt, aby se při dopravě v obalu nepohyboval. Nezapomeňte svůj balíček také řádně uzavřít, například pomocí lepicí pásky. A nakonec svůj balíček opatřete expediční etiketou a adresou. A můžete expedovat!

  • TIP: Pro sdělení některých důležitých informací o zásilce, jako například o křehkosti nákladu apod., můžete využít také výstražné lepicí pásky. Těmi svou zásilku zabezpečíte, a navíc sdělíte přepravci potřebné informace.
nejlepší témata