Problematika plastů a jak správně třídit #2

5 min čtení02 června 2020

V minulém článku jsme začali s tématem plastů z hlediska znečišťování vod a představili jsme si také pár vychytávek, které mohou ovlivnit přítomnost plastů v přírodě.

Tématem pokračování je třídění a zejména recyklace plastů.

Třídím odpad správně?

Aby byla recyklace obalů a odpadů efektivní, musíme dobře znát pravidla třídění. Zde si jich pár představíme:

V základu rozdělujeme kontejnery na papír, plast a sklo. Samozřejmě máme také smíšený odpad. Dále také můžeme vidět kontejnery na kartonové obaly a kovové odpady. Infografika níže vám pomůže se zorientovat v třídění odpadů. Infografiku si můžete stáhnout zde a připnout na nástěnku ve vaší firmě :).

Jaké koše/kontejnery používat

Pokud správně třídíme, je to dobrá cesta k tomu, aby se z odpadů vyrobily nové výrobky, které zase poslouží dál.

#1 recyklace krabic a papíru

Krabice po jejich použití vhodíme do modrého kontejneru. Krabici zbavíme lepicí pásky (pokud není papírová – v tom případě můžeme recyklovat spolu s krabicí) a lepicí pásku hodíme do žlutého kontejneru. Krabici je ještě potřeba sešlápnout nebo rozřezat na menší kusy. Jestliže krabic máte opravdu hodně, tak můžete využít výkupu. Nic to nestojí a ještě dáte krabicím další šanci. Krabice by neměly být poškozené, mokré nebo mastné. Z vyhozených krabic se potom znovu vyrábí vlnitá lepenka a nové krabice. Všechny naše krabice jsou ze 75% recyklované a je možné je dále recyklovat.

Recyklace krabic a papíru

#2 recyklace plastů

V ČR se dle společnosti EKOKOM daří vytřídit asi 69% plastových obalů z toho se zhruba 34,5% daří reálně zrecyklovat a použít drtě na nové výrobky. Plasty, které se nepodaří zrecyklovat končí většinou ve spalovnách nebo hůř, na skládkách. Z recyklátu se vyrábí nejčastěji vlákna do automobilů nebo plen. Jak pomoci tomu aby se % recyklovaných materiálů zvyšovalo? Správná recyklace a snaha o co nejmenší používání plastů.

Plasty se rozdělují dle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny:

  • PET – neboli Polyethylentereftalát – nejčastěji využívaný plast pro výrobu plastových lahví. Lahve, které se vytřídí se nejčastěji využívají na výrobu lahví nových. Nebo to jsou také různé modní doplňky, obaly, spacáky apod.
  • HDPE – známější pod názvem mikroten.
  • PVC – polyvinylchlorid – často známé ve výrobcích jako linoleum, ochranné rukavice, kabely, hadice atp.
  • LDPE – polyethylen s nízkou hustotou – využívaný především pro výrobu fólií, tašek
  • PP – polypropylen – využívá se na výrobu lan a provazů. V naší nabídce najdete například PP lepicí pásky.
  • PS – polystyren – výrobky z PS jsou většinou čiré – zkumavky, laboratorní vybavení. Dále to jsou například CD, DVD nebo známé polystyrenové desky.

Co patří do žlutých kontejnerů?

 Do žlutých kontejnerů jednoznačně patří PET lahve. Nejprve ale lahve sešlápněte a poté vhoďte do popelnice. Do žlutého kontejneru patří také různé kelímky, obaly od potravin, obaly od kosmetiky či hygienických potřeb. Do žlutého kontejneru patří tyto plasty: PET, HDPE, LDPE, PP  a PS. Nikdy sem nevhazujte PVC obaly, obaly od žíravin a nebezpečných látek. Nově můžeme do plastů dávat i některé kovové či kartonové obaly. Nejprve se ale ujistěte, že firma, která odpad z vašeho města či vesnice dokáže tyto obaly vytřídit a zpracovat. Tyto informace vždy najdete na samotném kontejneru.

PET láhve

#3 Recyklace skla

Do zelených kontejnerů patří veškeré skleněné lahve od alkoholických či nealkoholických nápojů. Do skla určitě nepatří zrcadla, varné či laboratorní sklo. Na čiré sklo existují bílé popelnice, těch je ale velmi málo. Proto určitě nevadí pokud i čiré sklo vhodíte do zelené popelnice.

Recyklace skla

#4 recyklace kartonů od nápojů

Tento kontejner můžeme vídat hlavně ve větších městech. Sem patří všechny druhy kartonů od nápojů a pokrmů. Opět nezapomeneme obal sešlápnout.

#5 recyklace kovových obalů

Sem bychom měli dávat plechovky, zátky od piva či jiných nápojů, šroubky, alobal atp. Nikdy nevhazujeme nádoby od nebezpečných látek či plechovky s barvou.

Třídění není věda! Když budeme všichni poctivě třídit, zlepšíme tak naše životní prostředí. A nejen pro nás, ale i pro další generace.

Komentáře(1)
  1. Kvalitní a přehledný článek. Díky. Za mě je primárně nejlepší odpad pokud možno vůbec nevytvářet, až poté ho třídit, ale o tom jsou zas asi jiné články.

nejlepší témata