Recyklace odpadu

Planete

Recyklace odpadu

OTEVŘÍT INFOGRAFIKU

OTEVŘÍT INFOGRAFIKU

Co je recyklace?

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu.
Když materiál splnil svůj účel, pro který byl vyroben, stává se z něj odpad. Než ho vyhodíte, zvažte následující:
• Může být odpad znovu použit? Ke stejné věci ve stejném stavu.
• Může být recyklován? Změnit odpad v něco jiného nebo ho použít na něco jiného než byl jeho prvotní účel
• Může být použit k jiné věci/činnosti? Můžete jím něco nahradit nebo ho použít při jiném procesu/funkci

Recyklace jako samozřejmost

Co je oběhové hospodářství?
Oběhové hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Díky tomu se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad. Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku.
Opatření jako prevence vzniku odpadů, ekodesign a opětovné používání by mohly firmám v EU ušetřit 600 miliard eur, což je 8 % jejich ročního obratu. Očekává se, že by se díky tomu ročně snížily emise skleníkových plynů o dvě až čtyři procenta.