RAJA a životní prostředí

RAJA je aktivní už 65 let!!

Balení a životní prostředí jsou pro naši skupinu strategickými záležitostmi. Aktivně a udržitelně přistupujeme ke snižování negativních dopadů na životní prostředí. Podívejte se, jak to děláme:

Nákupní strategie šetrná k životnímu prostředí

Skupina RAJA jako distributor obalů realizuje nákupní strategii založenou na:

Naše priority

Nákupy u místních dodavatelů v Evropě za účelem snížení emisí CO2 z dodávek.

našich obalů je nakoupeno v Evropě

Vyberte si výrobky šetrné k životnímu prostředí vyznačeny ekologickým symbolem, který informuje o menším množství odpadu, šetří zdroje, energii nebo je vhodný k recyklaci.

Hledejte ekologické obaly označené tímto symbolem.

Silná angažovanost je součástí naší DNA!

Již 65 let poskytujeme inovace a řešení kombinující ekologii a ekonomiku.

Skupina RAJA byla postavena na principech oběhového hospodářství, které spočívá ve snížení množství odpadu navrhováním obalů, které vyžadují méně materiálu, nebo obalů vyrobených z recyklovaných materiálů, které lze recyklovat nebo znovu použít.
Environment

Distribuce šetrnější k životnímu prostředí

Závazek společnosti RAJA se odráží v našem úsilí o snížení emisí CO2

Očekáváme, že naši poskytovatelé logistických služeb provedou všechny nezbytné investice na obnovu nebo přizpůsobení svých dodávkových vozidel nejvyšším standardům a pečlivě naplánují přepravní trasy, aby byly minimalizovány ujeté kilometry a aby se snížil dopad našich dodávek na životní prostředí.

Zapojení RAJA zahrnuje také informovanost a komunikaci, což v co největší míře snižuje dopad na životní prostředí

Informace, komunikace a snižování dopadů na životní prostředí prostřednictvím:
  • Snížení počtu zaslaných katalogů a množství použitého papíru
  • Použití papíru z lesů obhospodařovaných v souladu se zásadami udržitelného rozvoje (FSC, PEFC) a potištěných minerálními inkousty Blue Angel tiskárnami certifikovanými v souladu s ISO 14001
  • Vývoj nástrojů a služeb na internetu
Environment

Akční program pro Ženy a životní prostředí

Program Ženy a životní prostředí byl zahájen v září 2015 a pokračuje i letos.
Věděli jste, že do konce června 2019 bylo získáno 1,4 milionů € na podporu 40 projektů a pomoci se dočkalo více než 8.000 žen?
Environment

Nadace odhodlaná podporovat a chránit ženy

Danièle Kapel-Marcovici, generální ředitelka skupiny RAJA group, vždy zdůrazňovala, že role společnosti není jen hospodářská, ale také sociální. S tímto silným přesvědčením založila v roce 2006 svou nadaci na pomoc ženám a obranu hodnot, jako jsou solidarita, úcta a rovnost mezi ženami a muži.
Environment