Ekologické symboly a etikety

Co dělá produkt ekologickým?

Naše ekologické produkty splňují alespoň 1 ze 4 kritérií:

logo

Ekologicky zodpovědný design

Ekologicky navržené produkty jsou certifikovány eko-etiketou, která se týká celého vzhledu produktu a výrobního procesu

logo

Produkty z obnovitelných zdrojů

Produkty biologického původu jsou vyráběny z obnovitelných přírodních zdrojů (papír, karton, dřevo, kukuřičný škrob a další rostlinné materiály)

logo

Snížení odpadu, surovin nebo energie

Tyto produkty snižují produkci nebo snižují spotřebu surovin a energie (recyklované produkty, předem natažená fólie atd.)

logo

Selektivní sběr a využití odpadu

Produkty zahrnuté do recyklace a sběru odpadu

RAJA průvodce

Abyste rozpoznali naše ekologické produkty, hledejte tyto symboly!

Earth's picto

RAJA vytvořila tato loga k rozpoznání ekologických produktů

Naše ekologické produkty poznáte pomocí těchto log

logo
logo
logo
logo
logo
logo

KRITERIUM

Ekologický design

Ekologicky navržené produkty jsou certifikovány ekoznačkou, která se týká celého vzhledu produktu a výrobního procesu

Ekoznačkou EU propaguje oběhového hospodářství tím, že vybízí výrobce, aby během výrobního procesu vytvářeli méně odpadu a emisí CO2. Dále také podněcuje společnost k vývoji produktů, které jsou odolné, snadno opravitelné a recyklovatelné.

KRITERIUM

Produkty z obnovitelných zdrojů

Výrobky označeny tímto logem jsou vyrobeny z obnovitelných přírodních zdrojů (papír, karton, dřevo, kukuříčný škrob a další rostlinné suroviny)

RAJA je členem FSC® France (Forest Stewardship Council), která prosazuje odpovědné obhospodařování lesů na základě tří kritérií udržitelného rozvoje: sociálního, ekologického a ekonomického.

PEFC: Tato certifikace zaručuje, že výrobek, který kupujete, pochází z odpovědných zdrojů. Svým nákupem tak podporujete trvale udržitelné hospodaření v lesích.

KRITERIUM

Snížení odpadu, surovin a energie

Produkty, které snižují odpad nebo šetří suroviny nebo energii (recyklované produkty, předem napnuté fólie)

Tyto symboly značí produkt, který je vyroben z recyklovatelných materiálů. Procento těchto recyklovaných materiálů je uveden uvnitř označení.

KRITERIUM

Selektivní sběr a využití odpadu

Výrobky podléhající recyklaci a sběru odpadu.

Tento symbol značí, že je produkt recyklovatelný.

Tento symbol zaručuje, že obaly jsou recyklovatelné a budou přijaty recyklovateli papíru a lepenky.

Dodatečné informace…

Symbol OK kompostovatelné potvrzuje, že 90% produktu je biologicky rozložitelných do 6 měsíců za podmínek průmyslového kompostování.