Ekologické symboly a etikety

Co dělá produkt ekologickým?

Naše ekologické produkty splňují alespoň 1 ze 4 kritérií:

logo

Ekologicky zodpovědný design

Ekologicky navržené produkty jsou certifikovány eko-etiketou, která se týká celého vzhledu produktu a výrobního procesu

logo

Produkty z obnovitelných zdrojů

Produkty biologického původu jsou vyráběny z obnovitelných přírodních zdrojů (papír, karton, dřevo, kukuřičný škrob a další rostlinné materiály)

logo

Snížení odpadu, surovin nebo energie

Tyto produkty snižují produkci nebo snižují spotřebu surovin a energie (recyklované produkty, předem natažená fólie atd.)

logo

Selektivní sběr a využití odpadu

Produkty zahrnuté do recyklace a sběru odpadu

RAJA průvodce

Abyste rozpoznali naše ekologické produkty, hledejte tyto symboly!

Earth's picto

RAJA vytvořila tato loga k rozpoznání ekologických produktů

Naše ekologické produkty poznáte pomocí těchto log

logo
logo
logo
logo
logo
logo

KRITERIUM

Ekologický design

Ekologicky navržené produkty jsou certifikovány eko-etiketou, která se týká celého vzhledu produktu a výrobního procesu

EU Eko-etiketa propaguje oběhového hospodářství tím, že vybízí výrobce, aby během výrobního procesu vytvářeli méně odpadu a emisí CO2. Dále také podněcuje společnost k vývoji produktů, které jsou odolné, snadno opravitelné a recyklovatelné.

KRITERIUM

Produkty z obnovitelných zdrojů

Výrobky označeny tímto logem jsou vyrobeny z obnovitelných přírodních zdrojů (papír, karton, dřevo, kukuříčný škrob a další rostlinné suroviny)

RAJA je členem FSC® France (Forest Stewardship Council), která prosazuje odpovědné obhospodařování lesů a na základě sociální i ekonomické únosnosti těžby a zpracování dřeva.

PEFC: Výrobky označeny tímto logem jsou vyrobeny z ekologicky odpovědného obhospodařování lesů a na základě sociální i ekonomické únosnosti těžby a zpracování dřeva.

KRITERIUM

Snížení odpadu, surovin a energie

Produkty, které snižují odpad nebo šetří suroviny nebo energii (recyklované produkty, předem napnuté fólie)

Tyto symboly značí produkt, který je vyroben z recyklovatelných materiálů. Procento těchto recyklovaných materiálů je uveden uvnitř smyčky.

KRITERIUM

Selektivní sběr a využití odpadu

Výrobky podléhající recyklaci a sběru odpadu.

Tento symbol značí, že je produkt recyklovatelný.

Tento symbol zaručuje, že obaly jsou recyklovatelné a budou přijaty recyklovateli papíru a lepenky.

Dodatečné informace…

Symbol OK kompostovatelné potvrzuje, že 90% produktu je biologicky rozložitelných do 6 měsíců za podmínek průmyslového kompostování.