Ekologické události a články

Planete
Articles

2019 - Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021

Jednorázové plastové příbory, vatové tyčinky, brčka a míchátka by od roku 2021 neměly být v prodeji

Articles

2019 - Do třiceti let má být pražské ovzduší bez jediného gramu CO2 z emisí, shodli se radní

Vedení metropole plánuje snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 procent.

Articles

2019 - Řetězce od ledna končí s plastovými taškami. Nahradí je sáčky z papíru nebo textil

Z velkých obchodních řetězců postupně mizí plastové tašky.

Articles

2015 - Pařížská dohoda

Dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roku 2020 a navázat tak na Kjótský protokol.

Articles

2003 - ČSN 01 0962 - Environmentální management

Certifikace o Integraci environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

Articles

1992 - Zákon o ochraně přírody a krajiny

Český zákon určuje jednak obecné zásady ochrany přírody - ochranu rostlin, živočichů, geologických prvků (jeskyní), paleontologických nálezů i ochranu krajinného rázu území. Dále definuje jednotlivé druhy zvláště chráněných území

Articles

1987 - Montrealský protokol o látkách pošozujících ozonovou vrstvu

Jeho hlavním cílem je vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek (96 chemických látek), které podle vědeckých důkazů poškozují ozonovou vrstvu a způsobují tak ozonovou díru.