Fakta o recyklaci

Planete

Fakta o recyklaci

Navzdory technologiím a digitálnímu věku, stále existuje velký počet uživatelů klasických médií. Zatímco díky technologickému pokroku některé naše návyky zmizely a jiné se změnily, vytvořily se nové návyky, které ovlivňují naše každodenní životy. To znamená, že nové produkty a způsob jakým jsou vytvářeny, podporuje evoluci technologií.
Bez ohledu z čeho je produkt nebo materiál vyroben, odpad se vždy musí třídit a recyklovat.

OTEVŘÍT INFOGRAFIKU

OTEVŘÍT INFOGRAFIKU

Výsledky třídění a recyklace odpadu za rok 2018

Podle zveřejněných zjištění svůj odpad aktivně třídí 73 % z nás. Pro zajímavost: v roce 2001 to bylo 48 % obyvatel České republiky. Každý obyvatel loni vytřídil průměrně 49 kg odpadu. Například v roce 2010 to bylo 36,6 kg a oproti roku 2017 jsme se také polepšili o více než 2 kg!

Co se týče skla bylo vytříděno 139 000 tun, což je o 6 tun více než předcházející rok. Celkově bylo po republice rozmístěno 2 116 nových kontejnerů na sklo. V České republice se tak momentálně nachází 89 244 kontejnerů na sklo! Plastů bylo vytříděno a zrecyklováno 149 000 tun což je dokonce o 10 000 tun více než v předešlém roce. Nových kontejnerů bylo rozmístěno 176 300. Papíru se vytřídilo 225 000 tun, což dělá 49 kg papírového odpadu na domácnost ( O 2kg víc než za rok 2017) U vytříděných obalů z kovů zatím dosahujeme 60% míry recyklace. U nápojových kartonů se jedná o 25% dosažené míry recyklace. Zde je tedy stále na čem pracovat.

Zajímavosti

Sběrnými nádobami a kontejnery je v ČR pokryto 99 % území. Jedná se 413 089 kusů!
Průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům je 91 metrů.

Správným tříděním papíru šetříme primární zdroje. Díky společnému třídění papíru jsme za rok 2018 zachránili 2 228978 stromů, které vyrobili za rok kyslík pro 20 373 z nás.
Recyklace jedné tuny papíru ušetří 682