Význam symbolů pro krabice a dřevěné bedny…

5 min čtení 11 července 2017

Přihodí se Vám občas situace,  kdy zpozorujete na nějakém výrobku logo nebo označení a v té chvíli skutečně nevíte, co tento symbol znamená? Nebo spatříte piktogram u krabice tvořený z čar, hvězd nebo teček, který nemá žádnou vypovídající hodnotu? Některé tyto značky mohou být nejen široké veřejnosti, ale i specialistům neznámé, jelikož jsou například vytvářeny samotným výrobcem popř. nebývají často používány.

Ve světě obalů jsou označení přesně dané, ať už mezinárodními či tuzemskými normami. S následujícími příklady jste se jako zákazník Rajapacku již jistě setkal:

 

Logo ISMP 15

Dřevěné bedny a kontejnery jsou často opatřeny čtvercovým rámečkem, ve kterém je malé logo s nápisem IPPC, jakož i číselný kód. Tento potisk označuje bedny z masivního dřeva, které jsou určeny pro vývoz do zemí mimo EU, s ohledem na směrnici ISPM 15. IPPC znamená  „International Plant Protection Convention“ tedy Mezinárodní konvence na ochranu rostlin – organizace podřízená Organizaci UN, a ISPM je zkratka označující „International Standards for Phytosanitary Measures“. ISPM 15  je mezinárodně sjednaný standard vydaný IPPC a zajišťuje, aby nedošlo k zavlečení dřevních škůdců do jiných zemí. Tím se chrání domácí stavy lesů.

Logo ISPM 15
Logo ISPM 15

Směrnice se vztahuje na veškeré celodřevěné obaly o tloušťce větší než 6 mm. Takové dřevěné bedny musejí projít ošetřením žárem (o teplotě 56°C v jádru po dobu 30 minut) nebo se sterilizují pomocí plynu methylbromidu, aby se zajistila skutečnost, že se ve dřevě již nemůže nacházet jakýkoliv škůdce. Čtvercový potisk, trvale označující neškodnost, podává prostřednictvím číselného kódu informaci o výrobci, o zemi i oblasti původu a samozřejmě typu ošetření. Dřevěné bedny a překližkové kontejnery v naší nabídce odpovídají normě ISPM 15. Při tuzemské přepravě i exportu do zemí jako je Jižní Afrika, Kanada, Čína, Korea, USA, Indie či Turecko můžete Vaše produkty díky těmto obalům bez jakýchkoliv problémů přepravovat.

 

Logo RESY

Logo Resy
Logo Resy

Tři šipky ve tvaru trojúhelníku, ve středu stojí nápis „RESY“: toto logo se nachází na celé řadě přepravních obalů a obalů z papíru, kartonu a lepenky. Potvrzuje, že použitý materiál krabice je recyklovatelný a dále znovu zhodnocený.

Číslo RESY pod logem vždy identifikuje výrobce produktu. Naším identifikačním číslem je např. 8888. Veškeré kartonové krabice a kontejnery Rajapack nesou potisk RESY  a jsou tím pádem ekologicky šetrné a vhodné pro recyklaci.

Provedení a formát dané krabice nehraje v tomto značení žádnou roli. Ať už pevná kartonová krabice z třívrstvé lepenky nebo odolná pětivrstvá krabice pro přepravu křehkých a těžkých produktů, ve kterých je možné díky vnější vrstvě z kvalitního kraftového papíru, zboží bezpečně dlouhodobě skladovat: všechny kartonové krabice se skládají minimálně ze 70% z recyklovaného papíru a lze je proto snadno opětovně zhodnotit a dále zpracovávat.

 

Logo CE

Logo CE
Logo CE

Tato značka signalizuje produkty, které splňují směrnice
a požadavky společenství uloženými jeho výrobci.

 

 

Logo Elektro

Logo Elektro
Logo Elektro

Identifikační značka elektrických a elektronických výrobků,
které jsou předmětem odděleného sběru.

 

 

 

Identifikační kódy druhu plastu

PET01
PET01
PEHD02
PEHD02
PVC03
PVC03
PELD04
PELD04
PP05
PP05
PS06
PS06

Průmysl zpracovávající plasty se řídí směrnicí 94/62/EC, která řídí označení použitého materiálu dle číselného a písemného symbolu dle typu plastu.

Zdají se Vám být tato výše uvedená označení známá? Žádný div, setkáváte se s nimi dnes a denně nejen u našich výrobků, ale i u spousty produktů na trhu obalových materiálů. Pokud náhodou některé piktogramy u Vámi nakupovaných obalů z lepenky, dřeva,  plastu atd. nenajdete (např. logo ISPM), raději se u výrobce či distributora obalů informujte, zda-li jeho balení odpovídají relevantním normám a předpisům. Díky nákupu u nás Vám odpadají jakékoliv starosti s evropskými či národními normami: všechny naše krabice, dřevěné bedny a další obaly splňují kritéria mezinárodních i tuzemských právních předpisů o životním prostředí – 94/62/CE, ISPM 15, ROHS, WRRR atd.

nejlepší témata