V sídle skupiny RAJA se nachází Nadace RAJA-Danièle Marcovici, která byla založena v roce 2006 a vyvíjí aktivity na podporu emancipace žen a dívek po celém světě.

Hlavní poslání nadace

Hlavním posláním nadace je podporovat projekty na posílení postavení žen a dívek. Tato akce spadá do čtyř prioritních oblastí intervence:

  • Boj proti násilí na ženách a dívkách,
  • vzdělávání a vedení žen,
  • profesní integrace a ekonomická práva žen,
  • akce žen pro životní prostředí.

Nadace rovněž vytvořila nouzový fond na podporu sdružení, jejichž potřeby jsou prioritní a bezprostřední.

Druhým posláním nadace je mobilizovat zaměstnance skupiny RAJA prostřednictvím programu RAJAPeople. Tento program umožňuje našim zaměstnancům zapojit se do činnosti nadace, účastnit se různých akcí a zvyšovat povědomí o daných projektech.

Dalším posláním je zvyšovat povědomí a informovat o překonávání nerovností. Vzhledem k tomu, že nerovnosti a násilí, kterým ženy trpí, jsou často nepochopeny a ignorovány, chce nadace přispět k tomu, aby jejich hlasy byly slyšet. Chce také zdůraznit naléhavost a potřebu mobilizovat občanskou společnost. Nadace pořádá akce, jejichž cílem je zvýšit povědomí o ženské problematice u různých typů publika. Sdílí své odborné znalosti a podporuje výměnu zkušeností na základě výsledků projektů, které podporuje, s cílem zlepšit účinnost opatření v této oblasti a přispět k šíření získaných zkušeností. Za tímto účelem navazuje partnerství s dalšími nadacemi, subjekty finančního sektoru a institucionálními subjekty.

Podporované projekty

Za 16 let podpořila nadace 576 projektů vedených 312 sdruženími, tj. více než 110 000 příjemců v 56 zemích, s celkovým rozpočtem více než 11 milionů eur.
V současné době probíhá podpora 6 vybraných projektů v rámci programu Ženy a životní prostředí. Další informace naleznete na našich webových stránkách – https://www.rajapack.cz/zeny-a-zivotni-prostredi_cms_000048.html 

K těmto projektům můžeme přispívat a podporovat je také nákupem tzv. partnerských produktů. Při každém nákupu balíčku z této nabídky je nadaci věnováno 1 euro. Nadace pak vybrané peníze použije na podporu vybraných projektů.

Kategorie: EkologieNovinky a akceProduktySlužby
149 views

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte komentář

Toto pole fill