Den Země s RAJA a HSM

2 min čtení22 dubna 2022

Den Země je mezinárodně uznávaný významný den, který si připomíná již více jak 175 zemí po celém světě. Tento den by nám měl připomenout, že planeta, kterou obýváme, je unikátní a měli bychom se o ni starat. Že klimatické změny se opravdu dějí a nakonec dopadnou na nás všechny. Proto je potřeba hledat cesty jak tyto změny minimalizovat a nebát se jít příkladem.

Společnost HSM právě takovým příkladem je. Snaží se minimalizovat spotřebu přírodních zdrojů, případně je nahrazovat obnovitelnými zdroji. Vytápění tak provádí pomocí odpadního tepla z vlastní výroby a část energií získává pomocí solárních panelů a plynových mikro turbín. V době kdy energie nemá využití je pak ukládána do zásobníků pro pozdější potřebu.

Filozofie společnosti se promítá i do jejich produktů. Jako vzor můžeme uvést HSM skartovače. Ty sice spotřebovávají elektřinu, ale pouze v okamžiku, kdy opravdu skartují. V době kdy nejsou využívány přecházejí do pohotovostního režimu, a nebo se přímo vypnou. Díky tomu se jejich spotřeba snižuje na méně jak 0,1W. Většina jejich skartovacích strojů je dokonce ohodnocena certifikátem Blue Angel oceňující jejich udržitelnost.

Také společnost RAJA, jakožto největší evropský prodejce obalových materiálů cítí silnou odpovědnost za ekologické nakládání s obaly a tak přináší širokou nabídku ekologicky odpovědných obalů. Navíc se angažuje v osvětě a snaží se působit na své zákazníky tak, aby se chovali zodpovědně k životnímu prostředí. To je pro ně velmi zajímavé, zvláště pokud to při správném provedení může přinést i úspory. Naše typy kombinující ekologickou odpovědnost a cestu jak nelézt úspory jsme shrnuli do 5 zásad balení. Věříme, že pro vás budou inspirací.

 

 

    nejlepší témata