Papír „s visačkou FSC“ ze zaručeně obnovitelných zdrojů

3 min čtení 12 září 2011

Kolik papíru spotřebujete za rok? Kolik letáků či jiných propagačních materiálů obdržíte během jednoho roku? Když jsem nedávno ve své schránce nalezla stoh pravidelných slevových nabídek a dalších nevyžádaných propagačních časopisů či informačních brožur, začaly mě tyto čísla zajímat. Po dlouhém hledání jsem konečně část z těchto údajů vypátrala: cca 130 kg papíru spotřebuje každý Čech za rok, 1 343 tisíc tun za celou Českou republiku. Tyto číslo odpovídají dvojnásobku spotřeby před deseti lety. Uznávám, že i já si raději prolistuji přehledné tištěné noviny či si různá data z e-mailu archivuji na papíře.

A protože bych se ani v budoucnu papíru nechtěla vzdát, jsem vděčná za iniciativu jakou je např. FSC (Forest Stewardship Counsil), jejichž logo najdete na dopisních obálkách, vstupenkách, papírových kapesnících, tapetách, kancelářském papíře, dřevěném nábytku… Symbol zeleného stromu totiž ručí za ekologicky odpovědné obhospodařování lesů a  sociální i ekonomickou únosnost těžby a zpracování dřeva. Toto mezinárodní nevládní společenství bylo založeno v roce 1993 a v současnosti je již zastoupeno ve více než 80 zemích.

FSC má zakotveno několik „zelených“ standard, kritérií a principů, které celosvětově upravují práci lesníků v lesích. Takovými principy jsou např. zachování biologické rozmanitosti, vytvoření hospodářského plánu řízení a kontroly stavu příslušného lesa, legální těžba dřeva (v souladu s tuzemskými zákony i občanskými právy)… Celkově obsahují tyto standardy 10 základních principů a 56 kriterií. Každý rok je jeden takový les na základě těchto přístupů prověřován. Pouze ty lesy, které v této kontrole obstojí, smějí své dřevo s logem FSC označit a prodávat.

 

Společenství FSC se však neomezuje pouze na dohled nad lesním hospodařením, ale zahrnuje i certifikaci celého zpracovatelského řetězce. Firmy, které chtějí dále zpracovávat surové dřevo, obchodovat a označovat své výrobky značkou FSC musejí mít také její certifikát. Díky tomu  je kontrolován proces výroby a zamezení spojení certifikovaného dřeva se dřevem necertifikovaným, pocházejícím z kontroverzních zdrojů.  FSC dává tímto k dispozici své logo, díky kterému je možné rozpoznat zodpovědné lesní hospodářství i produkci v dřevozpracovatelském procesu.

Spotřebitelé, kteří kupují výrobky s logem FSC, tím aktivně přispívají k ekologickému obhospodařování obnovitelných přírodních zdrojů napříč zeměkoulí.

Pro všechny čtenáře,  kteří tak jako já visí na tištěném popř. ručně psaném slovu, je existence této instituce a její
kontrolní činnosti velmi příznivou zprávou!

Autor: Tereza, oddělení zákaznického servisu

nejlepší témata