Výroba hadicové fólie

Hadicové fólie jsou jedním z univerzálních produktů, které můžete použít pro celou řadu zboží jakéhokoliv tvaru i hmotnosti. Zajímá Vás, jak vlastně vypadá výroba takového, v některých provozech snad již nepostradatelného, výrobku? S produkcí jsme měli příležitost se seznámit při naší osobní návštěvě u firmy Verpa Folie, německého velkovýrobce fólií.

Technologie výrobního procesu

A tak to všechno začíná: jako první je potřeba základní surovina tzv. granulát v zrnité podobě. Abych byla přesná, jsou to makromolekuly skládající se převážně z vodíku a uhlíku. Typickým znakem plastů je jejich řetězovitá nebo síťová stavba zajišťující tvrdost a elasticitu.

Tento granulát se ve stacionární míchací stanici smíchá s dalšími přísadami, které určují požadované vlastnosti  např. kvalitu, barvu atd. Představte si, že existuje více než 1.000 druhů polyetylenů, které můžete přimíchat s ohledem na budoucí účel použití fólie. Smíchaný materiál se dopraví do výrobního stroje tzv.  extrudéru, ve kterém se zahustí, homogenizuje, roztaví až na teplotu 240°C a zkondenzuje. Zásluhou až devíti extrudérů a spojením jednotlivých tavenin je možno vyrábět vícevrstvé fólie.

A teď přijde to napínavé: roztavený proud polyetylenu je pneumaticky tlačen do kulaté trysky. Díky tomuto postupu vzniká tavenina, která je vzduchem hnána do horní části stroje. Metr dlouhá bublina stoupá tímto strojem vzhůru skoro ke stropu výrobní haly  –  zařízení na výrobu hadicové fólie měří asi 16 m.  To na vás udělá opravdu dojem! Tato dlouhá hmota vypadá jako obrovský vzdušný balon, s jedním podstatným rozdílem: vytvořená bublina je z tekutého a hlavně horkého PE. Tavenina se chladí z vnitřní i vnější části vzduchem a chladicími válci. Různé proudy vzduchu a rychlost stáčení určují tloušťku budoucí fólie. Na regulaci průměru plastového pásu, určující pozdější šíři fólie, se používá kalibrační koš. Díky různým nastavením kalibrace se mohou plynule vyrábět fólie různých šířek. Když se fólie dopraví do vrchní části stroje do tzv. vytlačovací hlavy, má stále ještě teplotu cca 90°C . O konečné ochlazení se postará chladicí kruh, který je součástí hlavy. Díky tomu se fólie zafixuje ve tvaru, ve kterém se později přeloží a navinovacími válci navine. Vytvoří se tak téměř nekonečná hadicová fólie, která se dále zpracovává.

Zpracování zbytkového materiálu

I při výrobě se klade důraz na životní prostředí. Veškeré zbytky, vadné kusy a ustřižené konce fólií se sbírají a znovu přepracují na granulát ve speciálním strojním zařízení. Veškeré drobné zbytky se v extrudéru roztaví, zahustí a homogenizují. Následně se hmota rozdrobí. Tento stroj můžeme přirovnat k učitému „mlýnku na maso“. Po vychladnutí je regranulát standardně použit ve výrobním procesu. Obnovenou hmotu je možné využít nejen při výrobě fólií, ale také aplikovat jako surovinu na výrobu sáčků do odpadkových košů a stavebních fólií. To je výhodné z hlediska životního prostředí i nákladů. Opětovné použití je efektivnější než likvidace odpadu z výroby nebo nákup nového granulátu.

Autor: Radka, oddělení marketingu

Kategorie: BlogSáčky, plastové nádoby
102 views

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte komentář

Toto pole fill