Jak se vyrábí karton?

4 min čtení 08 června 2012

950.759 tun: přesně tolik bylo podle údajů Asociace českého papírenského průmyslu v 1. pololetí loňského roku vyrobeno papíru, lepenky, kartonu a papírenských vláknin. Za celý rok to tedy činí cca 2 milióny tun produkce v České republice. Téměř jedna polovina z této sumy spadá na výrobu obalových materiálů. Především karton je v obalovém průmyslu naprosto neodmyslitelným materiálem: téměř v každé oblasti průmyslu najdeme celou řadu produktů, které jsou primárně baleny do kartonu či vlnité lepenky. Karton je používán při výrobě prodejních stojanů, přebalů knih nebo jako obalový materiál ve formě kartonáže – papírové krabice, krabice na stěhování, lepenkové kontejnery nebo jako obal od mléka, které vídáme každé ráno v lednici. Karton zkrátka patří do našeho každodenního života.

Francouzský pojem „carton“ znamená v překladu „lepenkové krabice“. Původem však pochází tento pojem z italštiny a vznikl jako důsledek potřeby rozlišení tenkého papíru „carta“ a pevného kartonu. Poukazuje na to rozdíl mezi papírem, kartonem a lepenkou: s plošnou hmotností od 130 g/m² do 600 g/m² se karton nachází mezi lehkým papírem (7 až 150 g/m²) a těžkou lepenkou (od 600 g/m²). Tím je tento materiál zvláště pevný, ale zároveň si zachovává svoji jedinečnou ohebnost a flexibilitu.

Výroba kartonu

Kvalitní karton se skládá ze směsi celulózy, dřeva  a sběrového papíru v různých podílech s variabilními odchylkami. Standardní kartony obsahují minimálně tři vrstvy. Celulóza, rozložená na vlákna, se rozmělní do podoby vodnaté hmoty. Také sběrový vytříděný papír se namočí a rozvlákní.  Poté, co proběhnou další kroky postupu zpracování a filtrace, jako je například chemický „deinking“, který představuje precizní jemné čištění, při kterém dochází k odstranění pigmentů a barviv. Tento krok vede k úplnému odbarvení materiálu. Recyklovaný materiál se smíchá s vodou a s přídavnými látkami a tento vodnatý roztok se nakonec promíchá s celulózou.

Finální směs se po chemickém deinkingu přepraví na sítový pás, který putuje do kartonovacího stroje. Zde se vlákna zarovnávají dle směru běhu síta a postupem času dojde k vytvoření papírových pruhů, které se gaučují. Gaučují? Že Vám tento odborný pojem nic neříká? Nezoufejte, gaučování je známé především již „zasvědceným“ specialistům v papírenském průmyslu. Označuje první krok odvodnění při výrobě papíru. V našem případě označuje proces, kdy se pruhy mokrého papíru pomocí válců (tzv. gauču) lisují, čímž vzniknou jednotlivé vrstvy kartonu.

Na páse v kartonovacím stroji se vrstvy nejen slisují, ale následně také suší a válcují prostř. válcového kalandru. Po celkovém vysušení získá tento surový materiál takzvaný „ nátěr“. Bílá tekutina obsahuje vysoký podíl vápníku, plnicí látky i pojiva, a tím zlepšuje vlastnosti potištění materiálu. Surový karton opatřený „nátěrem“ postoupí další fází válcování a sušení. Podle požadavků se strana s „nátěrem“ prostřednictvím pochromovaného válcovacího kalandru dodatečně uhladí. V posledním kroku procesu se nekonečný pás kartonu perforuje, paletuje – a je připraven na různé využití.

Předpokládali jste, že se za takovým běžným materiálem jako je karton skrývá tolik práce? Výroba kartonové krabice je ve skutečnosti mnohem náročnější, než si můžeme myslet. Díky tomuto složitému postupu však dostáváme do rukou nejrozšířenější obalový materiál vůbec – fakt, díky kterému se tato produkce a námaha 100% vyplatí.

nejlepší témata