Etikety: mezinárodní „znaková řeč“

3 min čtení15 srpna 2011

Znáte to? Nacházíte se v zahraničí a před Vámi se objeví neznámý piktogram, který se Vám pokouší „cosi“ signalizovat. Nevíte si rady a není divu – jiná země, jiná značení. Avšak určité motivy mají svoji vlastní řeč,  jsou mezinárodně sjednocené a srozumitelné. „STOP“ – značka, která je ve všech zemích pokynem k zastavení. „P“ – vyznačení parkování, které Vás bez problému informuje o možnosti zaparkování vozidla…

Podobné je to i s označením na zásilkách, které jsou rozesílány po celém světě. Různé symboly zřetelně signalizují manipulační pokyny. Dostatečné značení je nezbytnou součástí obalu: při nejednoznačném označení nákladu není možné dosáhnout (v případě poškození obalu či obsahu balení) žádného odškodnění. Proto je doporučováno se ještě před zasláním balíků informovat o relevantních možnostech signalizace.

Symbol Pozor křehké
Symbol Pozor křehké

Velmi využíván je např. symbol šipek, který označí, na jakou stranu je nutné krabici pokládat: „Touto stranou nahoru“. Značka se sklenicí znamená „Pozor křehké!“, symbolický deštník (někdy i s názornou kapkou) „Chraňte před vlhkem!“. Dopravní přepravky se znamením kříže a bodu označují těžiště nákladu. Symboly určující manipulaci s nákladem jsou v ISO R/780  (International Organization for Standardization) a v DIN 55 402 (Deutsches Institut für Normung) mezinárodně a jednotně stanoveny. Jsou jednoznačné a v mezinárodní dopravě usnadňují komunikaci. Smysluplné je dodatečné označení váhy nákladu na vnější straně balení. Různé možnosti značení nabízí Rajapack svými výstražnými či signalizačními etiketamiPP či PVC výstražnými páskami s odpovídajícím potiskem  nebo informačními štítky.

Pozor žiraviny!
Pozor žiraviny!

Povinností je jasné označení nebezpečného nákladů podle ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Nebezpečný náklad je vše, co by mohlo poškodit život a zdraví lidí  nebo zvířat či životní prostředí. Pro přepravu nebezpečných nákladů platí (závisle od třídy nebo podtřídy, do které je nebezpečný náklad podle své povahy, nebo obsahu rozdělen) zvláštní zákonná ustanovení pro označení a balení. Také zde mohou speciální, mezinárodně srozumitelné etikety pro signalizaci nebezpečného nákladu od Rajapacku spolehlivě varovat před možným nebezpečím.

Užitím těchto značení zabraníte jazykové bariéře a s tím související nesprávné manipulaci s Vašimi krabicemi. Tak jako jednotlivé země umísťují dopravní značky pro zvýšení bezpečnosti na silnicích, zajistěte i Vy bezpečnost svého přepravovaného nákladu prostřednictvím signalizačních symbolů!

    nejlepší témata