Víte, jak efektivně skladovat své produkty? Pojďme se společně podívat na některé metody

3 min čtení 31 října 2022

Skladování je definováno jako proces, který se skládá ze tří hlavních funkcí:

  • přijímání produktů od dodavatele
  • skladování produktů
  • vyskladnění produktů

Optimalizací skladování zboží je možné ušetřit čas potřebný pro vyskladňování i s ním spojené finanční náklady a zlepšit tak výkonnost společnosti.

Mezi základní způsoby skladování zboží patří například metoda ABC. Mezi nejznámější metody řízení toku materiálu patří metody LIFO a FIFO. Tyto metody skladování a řízení toku materiálu si dále blíže představíme.

Metoda ABC

Princip této metody skladování je postaven na Paretově zákonu, který říká, že 80% důsledků vychází z 20% příčin – tedy aplikováno na logistiku 20% skladovaných položek odpovídá 80% celkové hodnoty zásob.

Metoda ABC proto bere v úvahu rychlost obratu daného zboží – čím vyšší je míra obrátkovosti (čím častěji se produkt prodává), tím snazší a rychlejší by měl být přístup k tomuto zboží ve skladu.

Produkty je pak možné rozdělit do 3 kategorií:

  • Kategorie A –Jedná se o oblíbené produkty, které by měly být na dobře přístupném místě pro rychlé vychystání.
  • Kategorie B – Tyto produkty jsou vyskladňovány méně často.
  • Kategorie C – Jedná se o nejméně oblíbené produkty, proto je vhodné umisťovat je na hůře přístupná místa.

Z hlediska jednotlivých regálů je vhodné produkty kategorie A umístit zhruba doprostřed regálu, produkty kategorie B umístit na spodní příčky regálů a produkty kategorie C umístit na nejvyšší, hůře dostupné, příčky regálu.

Ukazka metody ABC 1 Ukazka metody ABC 2

 

Podle metody ABC je možné organizovat i celý sklad – produkty typu A se nachází v blízkosti místa vychystání, za nimi se nachází produkty typu B a na konci skladu (nejvíce vzdálené od místa vychystání) jsou pak produkty typu C.

Ukazka metody ABC 3  Ukazka metody ABC 4

Metody FIFO a LIFO

  1. Metoda FIFO:

Zkratka FIFO je z anglického First In First Out neboli česky první dovnitř, první ven. Princip této metody je jednoduchý a spočívá v odebírání zboží ze skladu v chronologickém pořadí příchodu, tedy zboží, které je první naskladněno, je také jako první vyskladněno. Tento přístup je používán především ve skladech s potravinami.

  1. Metoda LIFO:

Zkratka LIFO z anglického Last In First Out česky znamená poslední dovnitř, první ven. Jedná se vlastně o opak metody FIFO. Princip metody LIFO je následující – produkty, které byly naskladněny poslední, jsou jako první vyskladněny. Nejprve jsou tedy vyskladněny položky, které ve skladu strávily nejkratší dobu. Nevýhoda této metody spočívá především v tom, že staré zboží stále stárne. Bývá využívána pro sklady s materiály jako je například písek apod.

Ukazka metody FIFO a LIFO

 

Vše, co potřebujete pro svůj sklad, a mnoho dalšího, najdete na našich webových stránkách rajapack.cz.

nejlepší témata