Skupina RAJA se připojuje k CSR Europe

2 min čtení 07 června 2023

RAJA a CSR Europe

Skupina RAJA se stala nejnovějším členem CSR Europe, sítě podniků pro společenskou odpovědnost firem.

CSR Europe

CSR Europe je přední evropská síť podniků pro udržitelnost a odpovědnost firem. Byla založena roku 1995 a sídlí v Bruselu v Belgii. Spolupracuje s více než 10 000 společnostmi a organizacemi v celé Evropě, včetně korporací, nevládních organizací, odborů, univerzit a vládních orgánů.

CSR Europe podporuje podniky a průmysl v transformaci a spolupráci směrem k praktickým řešením a udržitelnému růstu. Dále se snaží navázat na cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a společně s evropskými lídry a zúčastněnými stranami vytvářet zastřešující strategii pro udržitelnou Evropu 2030.

Čtyři hlavní cíle CSR Europe:

  1. Zlepšit integraci CSR do obchodního modelu a řízení společností.
  2. Stát se přední obchodní sítí, pokud jde o nejlepší postupy v oblasti CSR.
  3. Být platformou pro spolupráci všech zúčastněných stran zapojených do CSR a katalyzátorem odpovědných inovací.
  4. Spolupracovat s EU na politikách pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN.

RAJA, nový člen CSR EUROPE

Společně s CSR Europe bude RAJA usilovat o dekarbonizaci odvětví elektronického obchodu a distribuce na evropské úrovni, pomáhat zákazníkům zlepšovat jejich výkonnost v oblasti CSR a podporovat dodavatele, aby reagovali na výzvy občanské společnosti.

„Skupina RAJA je první společností ve svém oboru, která se připojila k CSR Europe jako korporátní člen. Tato rozsáhlá síť pomáhá podnikům a jejich ekosystémům zavádět společenskou odpovědnost firem. Náš vstup do CSR Europe podporuje rozvoj diferencující strategie společenské odpovědnosti naší skupiny.“ – Brigitte Thieck, ředitelka pro CSR a udržitelný rozvoj

„S potěšením vítáme společnost RAJA Group jako našeho nejnovějšího korporátního člena. Těšíme se, že budeme moci rozšířit dosah udržitelného podnikání a vedení, které Daniele Kapel-Marcovici představuje ve Francii, i na evropské úrovni – také směrem k emancipaci, vzdělávání a dodržování práv žen.“ – Stefan Crets, výkonný ředitel CSR Europe

nejlepší témata