Skupina RAJA má novou ředitelku pro CSR a udržitelný rozvoj. Stala se jí Brigitte Thieck

5 min čtení 20 března 2023

Skupina RAJA, evropský lídr v distribuci obalů, kancelářských potřeb a průmyslového vybavení, vytvořila nové oddělení pro CSR a udržitelný rozvoj

Oddělení bylo svěřeno Brigitte Tieck, která se tak připojila do řídícího výboru skupiny. Tyto kroky odráží CSR závazky a ambice skupiny RAJA.

Brigitte Thieck, Ředitelka skupiny RAJA v oblasti CRS a udržitelného rozvoje

„CSR aktivity jsou pro skupinu RAJA prioritou,“ vysvětluje generální ředitelka RAJA Group Daniele Kapel-Marcovici. „S růstem skupiny se objevila potřeba mít specializované oddělení, které dokáže řídit a zavádět evropskou CSR politiku. Chceme našim týmům nabídnout tu nejlepší kvalitu pracovního života, posílit naše úsilí o rovnost žen a mužů, minimalizovat naši ekologickou stopu a pomoci našim klientům dosáhnout jejich vlastních cílů udržitelnosti. Jmenování Brigitte odráží naši ambici být v našem sektoru příkladem.“

Brigitte Thieck bude zodpovědná za rozvoj a řízení CSR strategie skupiny v jejích 26 pobočkách a 19 zemích, kde RAJA působí. Brigitte Thieck se jako ředitelka zaměří na rozvoj CSR aktivit a udržitelného rozvoje – zejména na snižování emisí CO2, nákupní politiku a rozvoj udržitelného produktového portfolia, včetně 100% recyklovaných a recyklovatelných obalů vyrobených v Evropě.

Za tímto účelem bude Brigitte Thieck spolupracovat s různými odděleními společnosti a jejich stakeholdery, včetně zákazníků, dodavatelů, finančních partnerů a asociací, s ambicí učinit z RAJA Group evropského lídra ve svém sektoru v oblasti CSR.

Brigitte Thieck svou kariéru zasvětila ekologickému směřování firem – prvních deset let své kariéry strávila ve společnostech Suez a Veolia, kde pomáhala řadě mezinárodních společností ve Francii i v zahraničí zavádět ekologické služby (recyklace odpadů, úprava vody, energetika atd.) V roce 2003 také spoluzaložila průkopnickou CSR poradenskou firmu EcoEthic, kterou řídila po dobu 15 let. Mezi lety 2008 a 2020 působila Brigitte Thieck jako docentka na Národní konzervatoři umění a řemesel, kde byla zodpovědná za magisterský titul EHS a CSR Risk Management. Do roku 2017 byla také poradkyní v Hospodářské, sociální a environmentální radě regionu Île-de-France.

Ekologie a zodpovědnost je pro RAJA prioritou i v České republice

„Ekologie je pro nás důležitá, a proto všechny týmy skupiny RAJA usilovně pracují na zlepšení ekologických aspektů ve všech oblastech našeho podnikání,“ uvádí Gabriela Fabianová, generální manažerka pro Českou republiku a Slovensko. „Kromě toho, že RAJA je sama aktivní v environmentálních tématech, zároveň aktivně ovlivňuje i své dodavatele a odběratele. Od našich dodavatelů vyžadujeme, aby se připojili k naší Chartě zodpovědného nákupu a udržitelného rozvoje. V současné době se k ní přidali už všichni dodavatelé, se kterými spolupracujeme,“ dodává.

Aby RAJA naplnila své environmentální závazky, podniká řadu kroků. Do nabídky jsou neustále přidávána ekologická řešení, kterými lze jednoduše nahradit běžné obaly, ty lze jednoduše rozpoznat podle zeleného symbolu. Také udržitelnost logistických operací vylepší program, který má za cíl v roce 2023 zajistit, že 40 % dopravy bude provozováno dopravními prostředky se sníženým ekologickým dopadem. V posledních letech RAJA také snižovala spotřebu tištěných materiálů. Od 2015 se snížil objem tisku katalogů o 53 %, pro tisk fyzických katalogů je navíc používán pouze papír z udržitelných zdrojů (PEFC, FSC).

Mezi další aktivity společnosti RAJA v České republice patří také vzdělávání a zvyšování informovanosti odběratelů a koncových zákazníků. „Pravidelně se snažíme naše zákazníky seznamovat s novinkami na trhu ekologického balení, poskytujeme jim poradenství a připravili jsme pro ně 5 zásad, které jim pomohou k ekologičtějšímu balení. Jsou to Redukce, Opakované použití, Náhrada, Obnova a Recyklace,“ vysvětluje Gabriela Fabianová.

O skupině RAJA

RAJA je evropská jednička na trhu obalů. Jako mezinárodní společnost francouzského původu je zastoupena v 19 evropských zemích prostřednictvím svých 26 poboček. Svým zákazníkům nabízí více než 65 let zkušeností a rozsáhlý výběr obalových řešení. Díky stálé inovativní strategii ve spojení s vysokou kompetencí v produktové oblasti skupina RAJA nabízí nejširší sortiment produktů, trhem osvědčených technik balení a prvotřídní zákaznický servis.

Skupina RAJA obsluhuje více než 2 miliony zákazníků v Evropě, od start-upů po nadnárodní společnosti, v řadě různých odvětví: distribuce, průmysl, elektronický obchod, služby a veřejný sektor.

RAJA je nezávislá rodinná francouzská firma založena v roce 1954. Vyznačuje se se především vysokou kvalitou svých produktů a úzkými vztahy se svými zákazníky.

Skupina RAJA se sídlem v Paříži má celkem 4500 zaměstnanců a v roce 2021 dosáhla obratu ve výši 1,2 miliardy eur. Nadace RAJA-Daniele Marcovici Foundation byla založena v roce 2006 a poskytuje finanční podporu projektům, které podporují sociální a ekonomickou autonomii žen a dívek ve Francii a po celém světě. Za posledních 16 let nadace podpořila 600 projektů realizovaných 312 nevládními organizacemi s celkovým rozpočtem více než 12 milionů eur.

nejlepší témata