Rajapack certifikován dle ISO 9001 a 14001

3 min čtení 26 listopadu 2015

Vždy se dá něco zlepšit! Tak takto by se dalo shrnout motto orientované na kvalitu, kterým se řídí také společnost Rajapack. Proto jsme se nechali certifikovat dle normy ISO 9001 a ISO 14001, které jsou celosvětově nejrozšířenějšími a nejvýznamějšími standardy řízení kvality a environmentální politiky.

Co znamená norma ISO 9001?

Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001: 2009 vyžaduje nejen splnění náročných podmínek normy, ale také dodržování zavedených pravidel, které zaručují neměnnou kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům.

Rajapack certifikáty ISO
Rajapack certifikáty ISO

Norma se tedy nezabývá pouze kvalitou našich produktů, ale detailně analyzuje a optimalizuje také všechny procesy ve firmě. To sebou samozřejmě přináší dodatečné úsilí i náklady, avšak v konečném důsledku získávají prospěch všichni zúčastnění a především naši zákazníci: Služby klientům se řídí danými a osvědčenými postupy a jsou zavedeny preventivní opatření pro eliminaci nežádoucích situací, výkonu či snížení standardu servisu. To vše je prováděno za účelem zvýšování spokojenosti zákazníků a důvěry v naši společnost.

Proč je pro nás důležité také ISO 14001?

Kromě normy ISO 9001 jsme současně certifikováni dle systému environmentálního managementu ISO 14001, jejichž hlavním cílem je podpora životního prostředí v souladu s ekonomickými i sociálními podmínkami a platnou legislativou. Aby byl zajištěn trvale pozitivní vliv na ekologii, její ochranu a snížení zátěže na životní prostředí, jsou všechny podnikové procesy neustále revidovány a průběžně zlepšovány.

Co vše bylo certifikováno u společnosti Rajapack?

Naše certifikaci byla provedena nezávislými auditory TÜV Rheinland Česká republika s.r.o., která zohlednila při vedení auditu následující hlediska:

  • Politika kvality a environmentální cíle
  • Řízení procesů
  • Operativní řízení, monitorování a měření
  • Specifické požadavky zákazníků
  • Identifikace a monitoring právních a jiných požadavků
  • Interní audit a audit vedení
  • Komunikace, odpovědnost a pravomoce
  • Spokojenost zákazníků
  • Environmentální aspekty a změny

Tým auditorů potvrdil touto certifikací splnění požadavků v rámci obou výše uvedených norem, které stvrzují náš účinný a efektivní systém pro realizaci cílů, služeb, kvality a ochrany životního prostředí. Pro nás má toto ocenění velký význam, neboť transparentně ukazuje společné úsilí všech našich zaměstnantů pro zajištění lepších služeb zákazníkům a dokazuje vysokou úroveň kvality.

nejlepší témata