RAJA pokračuje v ekonomickém i sociálním růstu

4 min čtení 06 května 2021

Skupina RAJA dosáhla v roce 2020 rekordního obratu 1,02 miliardy EUR. To je v souladu s cíli skupiny skok o 39,5 %. Provozní výsledek činil 89 milionů EUR, což je o 58 % více než v předchozím roce. Společnost, která působí v 18 evropských zemí s 25 dceřinými společnostmi, tak překonala pokračující zdravotní krizi díky rychlému přizpůsobení se podmínkám na trhu. V České republice navýšila počet zákazníků o téměř 40 %. Kromě finančního růstu zasvětila loňský rok podpoře charitativních organizací i svou nadační činností.

Výsledky za rok 2020

Poptávka po dodávkách a vybavení obalů, které tvoří 50 % tržeb skupiny, byla posílena explozí online prodeje po celé Evropě. Krize také masivně zvýšila poptávku firem po ochranných prostředcích a hygienických potřebách. Dceřiným společnostem skupiny RAJA specializujícím se na distribuci kancelářských potřeb a vybavení, se podařilo udržet dobré výsledky. A to i přes propad tohoto segmentu produktů během loňského roku. Prodej průmyslového a skladového vybavení zůstal na stejné úrovni jako v předchozím roce.

Trvalý růst tržeb, podstatné zvýšení provozních výsledků a pokračující investice do logistických a digitálních projektů – to jsou pro skupinu RAJA hlavní poznávací znaky roku 2020. A to i v čase bezprecedentní pandemické krize, která otřásla světovým trhem a jeho výkonností.

„V první řadě bych chtěla poděkovat našim týmům po celé Evropě za jejich neutuchající odhodlání a motivaci. Tváří v tvář této bezprecedentní krizi naše společnosti pokračovaly  v práci a našich 14 distribučních center pokračovalo v provozu bez přerušení. Reagovali jsme a přizpůsobovali se poptávce našich zákazníků a nadále jim dodávali produkty nezbytné pro jejich činnost. Jsme obzvláště hrdí na to, že se nám v tak obtížném roce podařilo posílit pouto s naším 1 milionem zákazníků. Navíc jsme získali důvěru i 250 tisíc nových zákazníků v Evropě,“ uvedla generální ředitelka skupiny RAJA Danièle Kapel-Marcovici.

RAJA Česká republika dosáhla na lokálním trhu meziročního nárůstu obratu za loňský rok 12,1%, a to částečně i díky 7,5% nárůstu zákazníků.

Spolupráce

Solidarita silnější než kdy jindy

V průběhu roku 2020 podporovaly společnosti skupiny, v souladu se svými hodnotami  solidarity a sociální odpovědnosti, kromě akcí a sponzorství nadace RAJA-Danièle Marcovici řadu iniciativ bojujících proti zdravotním, ekonomickým a sociálním důsledkům onemocnění COVID-19, podporou řady charitativních sdružení. Na konci roku 2020 skupina RAJA darovala 1 milion EUR charitativním organizacím po celé Evropě.  RAJA Česká republika, která se dlouhodobě zapojuje do aktivit na pomoc ohroženým ženám čelícím domácímu násilí  podpořila také neziskovou organizaci ROSA, které věnovala 155 tisíc korun. RAJA také darovala pro boj s covidem obalový materiál pro balení roušek a ochranných prostředků fakultě ČVUT. Dále Akademickému centru studentských aktivit v rámci projektu „Chci pomoct“ ve formě sáčku a hygienických potřeb a společnosti Gigamat, které poskytla materiál na rozesílání zdravotnických pomůcek v rámci projektu „Lidi ve službě lidem”.

Ambiciózní cíle pro rok 2021

Pro rok 2021 se skupina RAJA zaměřuje na 8 až 10% nárůst obratu. „Abychom dosáhli tohoto ambiciózního cíle, budeme si muset upevnit naši pozici multi-specialisty v Evropě. Posílíme naši organizaci a budeme pokračovat v rozvoji naší zákaznické základny. Postupné hospodářské oživení v Evropě, pokračující růst online prodeje a rostoucí poptávka po ekologicky šetrných produktech jsou faktory, které nám pomohou dosáhnout našich cílů. Stabilní finanční pozice skupiny nám umožní pokračovat v našem investičním programu po celé Evropě,“ dodává Danièle Kapel-Marcovici.

nejlepší témata