Nezbytnost v září: kancelářský papír pro zaručenou kvalitu tisku

4 min čtení 02 září 2013

V celosvětovém měřítku množství spotřebovaného papíru neustále roste. V České republice celková roční spotřeba dosahuje dle ACCP (Asociace českého papírenského průmyslu) přibližně 130 kg na 1 obyvatele. Toto číslo odpovídá zhruba 360 g denní spotřeby papíru. Uvažujeme-li, že běžný list papíru formátu A4 váží 10 gramů, pak každý obyvatel České republiky spotřebuje 36 listů papíru denně. K největším světovým producentům papíru řadíme především Čínu, USA, Japonsko, Německo, Kanadu a tradičně skandinávské země. Velkou měrou se na naší spotřebě podílí nejen balicí papír či papír ve vlnité lepence, ale také grafický a kancelářský papír. S rozvojem výpočetní techniky, kopírek a tiskáren, neustále rostou požadavky na kvalitu tohoto typu papíru.

Jak vybrat ten správný kancelářský papír?

Při výběru vhodného papíru je třeba zacílit pozornost na celou řadu ukazatelů kvality, ke kterým řadíme neprůsvitnost, stupeň bělosti a plošnou hmotnost. Správnou volbou papíru ovlivníte nejen výsledný tiskový efekt, ale také množství nevydařených tisků, a s tím související celkový objem spotřebovaného papíru.

Hledáte-li kancelářský papír vhodný pro oboustranný tisk, vybírejte dle tzv. opacity neboli neprůsvitnosti papíru. Čím více se tento ukazatel blíží hodnotě 100 %, tím efektivněji je kancelářský papír schopen pohlcovat světelné paprsky, a tím více je vhodný pro oboustranný tisk. Již při hodnotě opacity 80 % a výše je zaručeno, že se jednotlivé potisky nebudou vzájemně překrývat.

Stupeň bělosti neboli jasnost papíru je další důležitou charakteristikou při výběru správného papíru pro tisk. Existuje celá řada způsobů měření. Obecně však platí: čím více získává papír namodralejší zbarvení, tím více je považován za hodnotnější, kvalitnější a pro zákazníky atraktivnější. Nejčastěji využívaným ukazatelem bělosti je standard CIE, který měří optický vzhled bílých papírů osvícením světelným zdrojem podobným dennímu světlu. Čím je hodnota CIE vyšší, tím je kancelářský papír jakostně hodnotnější. Standardní recyklovaný papír s přibližnou hodnotou CIE 80 je tmavší a žlutější. Naproti tomu papír prémiové kvality s vysokou hodnoutou CIE 160 je opticky světlejší, s namodralými odstíny a profesionály doporučován převážně pro náročný tisk do barevných laserových tiskáren.

Další významnou veličinou udávající vlastnost papíru je plošná hmotnost neboli gramáž. Tento faktor je vyjádřen v gramech na čtverečný metr neboli g/m2. Za standardní typ považujeme kancelářský papír o plošné hmotnosti 80 g/m².  Hledáte-li papír z vysokou kvalitou tisku za nejvýhodnější ceny, využijte kancelářský papír RAJAPAPER. Papír standardní kvality o plošné hmotnosti 80 g/m², s opacitou 94 % je doporučován pro oboustranný tisk v kopírkách, faxech, barevných i laserových tiskárnách. Stupeň bělosti 165 CIE je zárukou vysoké jakosti a bělostného vzhledu papíru. K dispozici je nejen standardní rozměr A4, ale také i A3.

Tento všestranně použitelný papír do tiskárny, kopírky či faxu tvoří základ nabídky kancelářských potřeb Rajapack. Objevte rozsáhlý sortiment papírenské zboží a doplňte zásoby ve Vaší kanceláři po období dovolených!

nejlepší témata