Jak na výstražné etikety

3 min čtení 13 listopadu 2019

Výstražné etikety – dokonalý průvodce všemi štítky

 

Správné označení balíků zajistí, že vaše zásilky budou během přepravy dobře chráněny a zajištěny. Pokud vás zajímá jaké přepravní etikety můžete použít, najdete zde více informací!

Co se týče označování zboží, existuje řada možností – od jednoduchých pokynů pro manipulaci, indikátory a také výstrahy.

  • etikety se symboly nebezpečnosti
  • výstražné etikety.

Etikety se symboly nebezpečnosti:

Etiketa toxický plyn

Toxický plyn

Jak napovídá obrázek, jedná se o přepravu plynů nebo látek, které mohou být zdraví velmi nebezpečné.

Etiketa hořlavý plyn

Hořlavý plyn

Tento štítek upozorňuje na přepravu hořlavé látky, která může explodovat. Látka může být netoxická, ale nebezpečná kvůli popálení. Příkladem může být třeba kyslík.

Hořlavá kapalina

Spolu s hořlavým plynem mohou také představovat nebezpečí požáru, ať už v blízkosti tepla nebo při kontaktu se vzduchem. Příkladem hořlavé kapaliny je benzín.

Etiketa Hořlavá pevná látka

Hořlavá pevná látka

Nápadné pruhy přes etiketu označují látky, které mohou hořet nebo se mohou vznítit.

Etiketa Ohrožující životní prostředí

Ohrožující životní prostředí

Tyto štítky varují před látkami, které jsou nebezpečné pro životní prostředí.

Etiketa Žíravé látky

Žíravé látky

Tyto štítky varují před látkami, které jsou plynné, kapalné nebo pevné. Obvykle se jedná o látky, které mohou poleptat nebo rozpouštět různé materiály. Taková žíravina je nebezpečná i pro kontakt s kůží. Příkladem může být hydroxid draselný, běžněji se vyskytující v hnojivech.

Etiketa pro různé nebezpečí

Různé

Jedná se o možnost individuálního vyplnění a označit tak své výrobky. Jedná se o upozornění nebezpečí, které mohou být blíže specifikovány pomocí vlastních symbolů.

Výstražné etikety

Výstražné etikety

Do této kategorie spadají etikety, které upozorňují na to, jak správně zacházet s balíkem. Existuje několik druhů etiket:

Etiketa křehké

Křehké

Tyto štítky se dodávají v různých stylech a jsou základním znakem toho, že se zbožím je třeba zacházet opatrně, protože se obsah může poníčit.

Handle with care – zacházejte s opatrností

Tato etiketa značí, aby bylo při manipulaci dbáno na opatrnost.

Součástí těchto štítků mohou být doplňující znaky, značící „nestohovat“, „this side up“ apod.

Antistatické štítky

Jedním nebezpečím, které má v moderní době stále větší význam, je statické nebezpečí. Elektronické výrobky – zejména počítače a telefony, ačkoliv „počítače“ se nyní objevují ve všech druzích zařízení, dokonce i v pračkách.

Štítky „elektrostaticky citlivá zařízení“ se používají k zajištění toho, aby obaly obsahující takové zboží byly chráněny před elektrostatickým a magnetickým rušením.

Indikátor naklonění

Indikátory naklonění

Poslední skupinou výstražných štítků jsou indikátory. Tyto štítky ukazují, zda byl balíček udržen správným směrem. Když ukazatel zčervená, znamená to, že byl balík nakloněn o více než 90° a mohlo dojít k poškození zboží.

 

Na stránce přepravní etikety najdete více informací a přehled nabízených etiket.

nejlepší témata