Iniciativa ProStretch: Mějte při nákupu fólií oči otevřené!

3 min čtení 08 února 2011

Iniciativa ProStretch vyhlásila před 14 lety válku nepřesným a pochybným nabídkám na trhu se strečovými fóliemi, a to dosti úspěšně. Pořád je ale co dělat, neboť z trhu ještě nevymizely všechny černé ovce.

Iniciativa ProStretch byla založena v roce 1997. Je organizačně napojena na Odborný svaz obalů v GKV (Svazu průmyslu zpracování umělých hmot) a jejími členy jsou vedoucí výrobci a prodejci napínacích fólií. Hlavním cílem je dosáhnout spolupráce se zákazníky, založené na důvěře a partnerství. Podnětem pro založení byly stále častější nesrovnalosti na trhu s fóliemi, které se vyskytují i dnes. Různě „zakódované“ nabídky jako např. označení typu fólie jsou pro zákazníky téměř nečitelné a neumožňují tak srovnatelné porovnání ceny. Dalším důvodem jsou nepřesné dodávky s nižší tloušťkou nebo délkou fólie. Provedené kontroly prokázaly, že zákazníci obdrželi v některých případech až o 30% méně, než si objednali. Tím jsou znevýhodněni nejen zákazníci, ale také poctiví obchodníci.

Jako jeden z prvních kroků bylo vypracování prohlášení dodavatele, obsahující závazné hodnoty maximální odchylky. Tímto prohlášením se všichni členové zavazují značit veškeré hlavní parametry, jako délka, šířka, tloušťka a hmotnost fólií, přímo na obal. Tím je zajištěna porovnatelnost a průhlednost pro zákazníky. Všichni členové ProStretch se zavazují značit své fólie jasně a jednoznačně a navíc také dodržovat dohodnuté maximální odchylky.

Tím má zákazník možnost se proti nedostatečné dodávce a z ní vzniklé finanční újmě právní cestou bránit. Navíc plánuje Iniciativa ProStretch stálé informace pro zákazníky o nejrůznějších tématech, jako například z oblasti zákonodárství a vývoje na trzích. Také ekologické a ekonomické výhody strečových fólií přitom nemají přijít zkrátka.

Aby mohl zákazník prověřit všechny údaje uvedené výrobcem, byl vytvořen počítačový program, s jehož pomocí lze srovnat dodávku s objednávaným množstvím. Jednoduše si otevřete test na webové stránce ProStretch, zadáte veškerá data a program vypočítá možné odchylky a ekonomickou škodu, která Vám jako zákazníkovi vznikla. Navíc je nabízen ke stažení vzorový dopis, který Vám usnadní reklamaci u dodavatele.

Iniciativa v současné době sdružuje více než 30 známých výrobců a obchodníků, kteří dodržují dodavatelské prohlášení. Pořád jsou ale na trhu „černé ovce“. Proto platí: mějte při koupi fólie oči otevřené – všímejte si loga ProStretch!

Další informace v německém/anglickém jazyce k tomuto tématu najdete na stránkách GKV a IK.

Autor: Oddělení pro komunikaci Rajapack

nejlepší témata