Extra odolné a výměnné europalety

4 min čtení 16 května 2012

Devět dřevěných špalíků, jedenáct prken a 78 speciálních hřebíků = relativně celkem jednoduchá konstrukce, která způsobila v oblasti přepravy revoluci.  Již více než 50 let uplynulo od vynálezu tzv. „europool palety“ (označované jako „europaleta“) a po celou tuto dobu se s její pomocí dopravuje zboží bezpečně a efektivně bez jakýchkoliv problémů při exportu.

Výměnné europalety

Europaleta může to být jakákoliv paleta ze směnného systému europoolového sdružení. Dle směrnice EN 13698-1 se jedná o vytvarovanou a opakovaně použitelnou přepravní paletu. Jedná se o typ palety, která se nevrací do místa odesílky, ale je použita při dalším transportu zboží. Základní plocha má formát  D 1200 x Š 800 x V 144 mm a váha lehce kolísá dle vlhkosti dřeva od 20 – 24 kg. Výměnná europaleta je takzvaná čtyřstranná paleta s vidlicovými otvory pro zdvih ze čtyř stran, tzn. že může být nakládána a přepravována ze všech stran pomocí podlahového dopravníku, vysokozdvižným vozíkem nebo nákladním automobilem. Europalety jsou normovány všemi mezinárodními železničními společnostmi UIC( Union Internationale des chemins de fer) a odpovídají předpisům European Pallet Association.

Europaleta, která může unést až 2,5 tuny, byla pravděpodobně vynalezena německými železničáři, kteří hledali optimální řešení, jak by se dalo zboží snadněji překládat než standardním taháním pytlů po železnici. Počátkem roku 1961 byla pak podepsána smlouva o vyměnitelných paletách a stanoven oficiální název pro tento typy produktu pod názvem europaleta. Touto smlouvou byly nastaveny striktní normy při výrobě a opravě europalety. Dozor a dodržování pravidel jsou smluvně zakotveny u evropského sdružení europalet. V polovině 70. let převedla německá železnice tato práva pod znakem DB, RAL-RG 993, oválné O a také značku EPAL na instituci „Gütegemeinschaft Paletten“). Toto označení se díky tomu stalo zákonem chráněnou značkou. V současné době je v oběhu po celém světě cca 500 milionů kusů těchto užitkových dřevěných palet a díky svým přesným rozměrům a vlastnostem se staly směnným oběživem: dostanete takto zpět vždy tolik palet, s kolika se Vaše zboží odesílá. Europalety smí vyrábět a opravovat pouze autorizované členské podniky.

Označení a podmínky směny europalety

Existují četná ustanovení, jak má být europaleta vyrobena a označena, což umožňuje snadnou identifikaci zfalšovaného výrobku.

Označení pro europalety dle EPAL:

  • Označení kvality EPAL na levém špalíku.
  • Kód výrobce, podpisová skoba, označení výrobce – schválené železnice (např. „ ČD“ pro České dráhy) .
  • U opravených europalet je to kulatý zkušební hřebík na středním špalíku na jedné z obou podélných stran.
  • Označení Evropského sdružení palet EUR na pravém špalíku.

Také pro směnu existují určité body, které musí být brány na zřetel, aby mohly být palety směněny:

  • Europaleta je kompletní, bez jakýchkoliv vadných či poškozených částí.
  • Palety obsahují identifikační údaje jako je označení kvality, výrobce atd.
  • Paleta musí být vyrobena či opravena pouze autorizovaným výrobcem.
  • Počet europalet musí být označen na přepravních dokladech.
  • Přepravcem pověřený pracovník musí na dopravních dokladech či dodacích listech potvrdit počet europalet, které konečný zákazník převzal.

 

Díky ekologickému materiálu, ze kterého jsou europalety vyrobeny, jsou šance europalet v budoucnu více než příznivé. Od příštího roku dochází ostatně k jedné novince: dodatečné  zavedení signalizačního čipu FRID, s jehož pomocí může každý dopravce kdykoliv zjistit, kde se náklad v daném momentě nachází a kdy pravděpodobně dorazí k příjemci.

nejlepší témata