Také v hospodářsky těžkých časech si koncern Raja ponechává svou vedoucí pozici v Evropě

6 min čtení01 května 2010

Stabilita a vytrvalost odborníka na obaly:

Navzdory světově napjaté atmosféře hospodářského rozvoje se koncernu Raja podařilo v roce 2009 znovu dosáhnout vedoucí pozice na evropském trhu. Ročním obratem 223 miliónů eur potvrdil koncern svou extrémně vysokou výkonnost. 14 miliónů rozeslaných katalogů, 200.000 zákazníků, rozšířená působnost na internetu a rozvoj evropských obchodních míst ukazují jasnou tendenci vzrůstu pro rok 2010.

Koncern Raja je vedoucí společností v Evropě v oblasti balení, distribuce a skladování. Za účelem neustálého hledání nových řešení rozšiřuje společnost dále svůj sortiment. Základem jsou požadavky zákazníků a dlouholeté zkušenosti odborníka na obaly. V neposlední řadě se tento postoj k zákazníkům, vysoká úroveň koncernem Raja poskytovaných služeb a kvalita nabízených produktů s dobrým poměrem kvality a ceny, zasloužily také v roce v roce 2009 o to, že koncern dosáhl ročního obratu ve výši 223 miliónů eur. V porovnání s minulým rokem tak klesl obrat navzdory světové hospodářské krizi pouze o necelých 8%, což je vedením firmy hodnoceno pozitivně.

Danièle Kapel-Marcovici, generální ředitelka a prezidentka správní rady koncernu Raja hovoří o výsledku: „ Koncern Raja z této krize vychází velmi posílen. Zachovali jsme si především náš největší kapitál, naše zákaznické portfolio. Pokračovali jsme v investicích, aniž bychom se odklonili od naší strategie. V roce 2010 budeme pokračovat v naší odhodlané strategii obratového růstu a paralelně rozvíjet náš rozvoj na mezinárodní úrovni.“

Vysoká úroveň poskytovaných služeb a široká nabídka vytváří stabilní zákaznický kmen

Obzvláště působivý je fakt, že si koncern Raja udržel své zákaznické portfolio čítající více než 200.000 stálých zákazníků a generuje v průměru 300 nových zákazníků denně. Koncem roku 2009 bylo dosaženo více než 40% obchodní činnosti v pobočkách koncernu.

Faktory úspěchu a důvody pro hospodářskou stabilitu koncernu Raja je třeba hledat v obsáhlé nabídce, širokém spektru zákaznické struktury co do velikosti a odvětví, a také v diverzifikovaných prodejních kanálech. Zákazníci mohou objednávat v moderním Online-shopu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Navíc najdou zájemci na internetových stránkách podněty, tipy a produktové průvodce k tématu obalů. To ještě více usnadňuje výběr vhodného produktu. Navíc jsou prodejní poradci pro individuální nabídku k dispozici také telefonicky nebo emailem. Nezřídka vyvíjí společnost, jako odborník na obaly, řešení na míru. Tato vysoká flexibilita, spojená s vysokou kvalitou poskytovaných služeb, zvyšuje atraktivitu koncernu Raja pro jeho zákazníky.

Multichannel-strategie a vylepšená internetová prezentace

Koncernu Raja se podařilo během hospodářského roku 2009 rozvinout svou obchodní strategii. Koncern posílil podporu prodeje a podpořil svou prezenci u zákazníků zasláním 14 miliónů katalogů. Katalog byl přepracován, pozměněn formát a sníženy náklady a tím byla zvýšena konkurenceschopnost.

Navíc klade Raja zvláštní důraz na nová média: proto byla přepracována prezentace koncernu na internetu. To se projevilo růstem v tomto distribučním kanálu o 20%. V závislosti na zemi, vytváří koncern 15 – 20% svého celkového obratu pomocí online nabídky.

U příležitosti desetiletého výročí své existence budou internetové stránky v tomto roce přepracovány. Nové funkce, optimalizace pro internetové vyhledávače, výstavba tzv. mikrostránek a rozšíření o tematické obsahy – to jsou jen některé prvky ctižádostivé internetové strategie 2010.

Stabilní tým zaměstnanců klíčem k úspěchu

Od roku 2000 koncern Raja rozšířil řady svýh zaměstnanců ze 400 na 820.(820 zaměstnanců v celé Evropě v roce 2009). Navíc je plánováno pro rok 2010 dalších 50 nových pracovních míst. Raja je tak nejlépe na očekávaný světový hospodářský ozdravný trend připravená.

4leté výročí „Nadace Raja-Danièle Marcovici“

Nadace Raja-Danièle-Marcovici založená paní Danièle Kapel-Marcovici v lednu 2006 mohla od svého založení financovat nejrůznější projekty v oblasti solidarity, školení, vzdělávání a zdraví pro ženy, a to pomocí ve výši 800.000 eur. Podporuje 63 projektů ve 20 zemích. V roce 2010 plánuje Raja další rozvoj těchto projektů a akcí a navýšila proto svůj nadační rozpočet.

Vyhlídky hospodářského roku 2010

V roce 2010 si koncern naplánoval růst obratu ve výši 8% na 240 miliónů eur. Tohoto ctižádostivého cíle chce dosáhnout vysokou aktivitou na růstových a inovačních trzích jako zdraví, hightech a internet. Tak jako v minulosti bude i nadále Raja svou nabídku produktů rozšiřovat a vylepšovat a udržovat cenovou stabilitu. V roce 2009 byla nabídka obchodních balení rozšířena mezinárodně, doposud byla přístupná výhradně ve Francii. V aktuálním sortimentu objeví zákazník více než 200 nových produktů, 150 bestsellerů za nejlepší cenu a stabilní cenovou hladinu od 2008.

Pro velkoodběratelský segment plánuje koncern Raja celoevropské posílení prodejních pozic. Navíc obsahuje velkoodběratelská strategie body jako urychlení zavedení decentralizovaných rámcových smluv v Evropě, další rozvoj elektronického nákupu a vytváření specifických zákaznických katalogů na internetu. Ve Francii dosáhl koncern Raja prodloužení certifikace podle normy ISO 9001.

Pobočka v České republice, Rajapack s.r.o. nahlíží na rok 2010 také pozitivně. Rozšíření nabídky produktů a rozvoj cílových skupin je plánován také pro české zákazníky. Za účelem vylepšení zákaznického servisu bude posílen český tým obchodních prodejců a rozšířena prezentace na internetu.

    nejlepší témata