RAJA je především příběh, který se začal psát díky ženám… příběh, jehož počátek sahá do roce 1954, tedy do doby před více než 60 lety. RAJA vděčí za svou existenci úsilí mojí matky, Rachel Marcovici, která si musela místo pro svoji firmu vybojovat ve světě distributorů obalů, který tehdy patřil výhradně mužům. „Domnívám se, že současná společnost má před sebou ještě dlouho cestu vedoucí ke zrovnoprávnění mužů a žen. Prostřednictvím nadace RAJA-Danièle Marcovici bych ráda poskytla pomocnou ruku a podporu všem znevýhodněným ženám a spolu s nimi bojovala za nás všechny, abychom získaly svobodu, která nám náleží.“ Říká samotná Danièle.

Nadace určená ženám

Nadace RAJA-Danièle Marcovici byla založena generální ředitelkou koncernu RAJA paní Danièle Kapel-Marcovici v lednu 2006. Pod záštitou francouzské organizace „Fondation de France“ odpovídá nadace cíle a přání Daniele Kapel-Marcovici sdílet společenské hodnoty, kterých si cení nejvíce: respektu, solidarity a rovnosti přístupu ke vzdělání a k práci pro každého. Od svého založení podporuje nadace projekty ve Francii a po celém světě, které jsou určeny v převážné míře ženám. K dnešnímu dni bylo již podpořeno 447 projektů na podporu sdružení v oblasti sociální solidarity, odborného vzdělávání a zdravotnictví.

3 základní priority nadace:

  • Prosazování práv žen a jejich ochrana vůči násilí
    Spolufinancujeme řadu preventivních programů a opatření pro ženy v obtížných životních situacích. Tyto projekty jsou namířeny proti nespravedlnosti, diskriminaci a násilí na ženách.
  • Profesní rozvoj a začlenění žen ve společnosti
    Podporujeme projekty pro emancipaci a zajištění finanční nezávislosti žen, pro získání odborné vzdělávání a přípravě na budoucí povolání i při vlastním podnikání.
  • Vzdělávání a sociální podpora
    Pomáháme v oblasti sociální (re)integraci znevýhodněných dívek a žen a poskytujeme jim podporu v boji proti nemocem nebo bezpráví, jemuž jsou vystaveny.

Cílem nadace RAJA–Danièle Marcovici je podpora programů a aktivit nejen ve Francii, ale po celém světě, které pomáhají ženám nejen v oblasti vzdělání, kultury, sociální a zdravotní péče, ale bojují také za jejich práva, zvýšení participace a uplatnění ve společnosti nebo se orientují na boj proti násilí na ženách.

Ve značné míry se všechny iniciativy soustředí na zapojení žen do sociální a profesní sféry prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy na zaměstnání a účasti na odborných projektech. Tyto projekty jsou organizovány nevládními organizacemi, místními nebo regionálním orgány či spolky, jejichž cílem je prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Chcete-li se dozvědět více o projektech podporovaných nadací RAJA-Danièle Marcovici, navštivte na naše internetové stránky www.fondation-raja-marcovici.com

Česká pobočka podporuje nadaci ROSA

Nadace ROSA působí od roku 1993. ROSA podporuje týrané ženy, jejich děti a mimo jiné poskytuje prevenci proti násilí. Každoročně pořádáme sbírku, kterou darujeme do azylového domu.