Nařízení REACH – Jaké jsou cíle tohoto nařízení EU?

4 min čtení16 ledna 2017

Legislativa, zásady nebo předpisy jsou pro docela běžného občana často „suché“ a obtížně srozumitelné. Zřídka mají tyto požadavky stručné, snadno zapamatovatelné názvy – jinak je tomu v případě nařízení REACH: Krátký a prostý REACH. Ale co se vlastně skrývá pod tímto anglickým výrazem a čeho přesně má docílit?
REACH je samozřejmě jenom zkratka pro Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, česky tedy pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Její oficiální název je Nařízení (ES) č. 1907/2006, ale zní zase tak trochu „suše“ … a jak se očekávalo, zahrnuje celou řadu složitých obsahů.

Co znamená nařízení EU?

V zásadě se jedná o sjednocení nařízení o chemikáliích, kterým se řídí celá Evropská unie. Název říká vše: Prostřednictvím nařízení REACH má být dosaženo zlepšení v oblasti ochrany spotřebitele a konkurenceschopnosti v rámci Evropské unie.

No data, no market

Na základě předcházejících chemických předpisů jednotlivých členských států EU byl REACH zaveden 1.června 2007 a od té doby je považován za jeden z nejpřísnějších zákonů o chemikáliích na světě. Neboť podle předpisu platí: „no data, no market“ (žádné údaje, žádný obchod) bez registrace nesmí být na vnitřním trhu přepravovány žádné chemické látky.

Základy procesu

REACH nařízení je založeno na principu vlastní odpovědnosti chemického průmyslu. V souladu s tím musí výrobci, dovozci a následně i uživatelé registrovat své chemické látky a nesou odpovědnost za jejich bezpečné používání. Organizace a správa procesů REACH je řízena Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách. Tímto způsobem je zajištěna vysoká úroveň ochrany pro člověka a životní prostředí a obchod v rámci EU je ekonomický a transparentní.
Navíc byla zvýšena ochrana spotřebitelů: S právem na informace mají všichni spotřebitelé možnost dozvědět se o chemických látkách obsažených ve výrobcích a podle toho přizpůsobit rozhodování o koupi.

REACH a přeprava nebezpečných věcí

Největší pozornost při přepravě je věnována například transportu barev, kyselin, louhů a dalších žíravých, hořlavých a nebezpečných látek. Ne nadarmo jsou nejpřísnější kritéria pro přepravu nebezpečných věcí, zejména pokud se jedná o dopravu a balení. Ty se řídí mezinárodními a vnitrostátními předpisy v rámci nebezpečného zboží, které platí nezávisle na REACH. Tyto směrnice mají samozřejmě vliv na transport, balení a označení.

Krabice na nebezpečné zboží

A zde můžeme pomoci: Rajapack Vám pomůže dle vyhovujících předpisů zasílání nebezpečného zboží. Naše obaly splňují všechny současné standardy a specifické požadavky, které musí být splněny pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí. Například krabice na nebezpečné zboží vyrobené z třívrstvé nebo pětivrstvé vlnité lepenky s vnější vrstvou z kraftového papíru, které jsou obzvláště odolné a robustní. Součástí dodávky je i PE sáček k vyložení krabice. Jako výplň a ochrana je vhodné použití vermikulit. To je lehký, nehořlavý a absorpční granulát. Teď stačí jen Vaše balení označit výstražnou etiketou a požadavky dle REACH o přepravě nebezpečného zboží jsou splněny :)

    nejlepší témata