Vermikulit – všestranný granulát

4 min čtení 09 února 2022

Při přepravě nebezpečných kapalin a chemikálií je velmi důležité opatření před možným únikem. Použitý materiál musí splňovat několik požadavků:
Nehořlavý, absorpční, lehký. Samotný materiál nesmí být v žádném případě zdraví škodlivý, v ideálním případě opakovatelně použitelný a likvidovatelný bez zatížení životního prostředí. Vermikulit je všestranný granulát, který se hodí pro tyto účely.

Lehký, nehořlavý a absorpční

A skutečně existuje materiál, který splňuje všechny tyto požadavky. Vermikulit je přirozeně se vyskytující jílový minerál, který spolehlivě vstřebává tekutiny. Výhodou materiálu je také jeho nezávadnost: Pouze materiály, které jsou zcela zdraví neškodné, mohou být použity v přímém kontaktu s potravinami, zvířaty a lidmi. Tak nalezne tento minerál využití například jako stelivo pro kočky, ale i v pěstování zeleniny a chovu zvířat jako regulace tepla a vlhkosti.
Regulace tepla a vlhkosti: Také ve stavebnictví hlavní téma. Vermikulit je proto také často používán jako tepelná izolace a protipožární ochrana. Další bezkonkurenční výhoda: Nehořlavý – bod tání při 1350°C, což značí třídu A1 (žádný kouř, žádné planoucí kapky dle normy DIN 4102-1) a elektronicky nevodivý.

Dobývání a výroba vermikulitu

V současné době je známo na 550 lokalit po celém světě, mnoho z nich v USA, ale také v Austrálii, Brazílii, Číně, Německu, Francii, Kanadě, Madagaskaru, Rakousku, Rusku, Švýcarsku i v jižní Africe jsou dokumentovány naleziště. Tato surovina je tepelně zpracována při zhruba 1000 °C. Vrstvy hornin jsou od sebe odděleny, obsažená vlhkost se vypařuje (exfoliace). Tímto procesem vznikají malé „červíkovité“ útvary (vermis = latinsky červ), které jsou vzhledem k vysokému podílu vzduchu (100 l granulátu váží asi 9 kg) také schopny absorbovat vlhkost až 5-ti násobku své vlastní hmotnosti. Vermikulit granulát se obvykle skládá z křemíku 38-46%, hliníku 10-16%, oxidu hořečnatého 16 až 35%, oxidu železitého 5-13%, oxidu titanu 1-3%, oxidu vápenatého 1-5%, oxidu draselného 1-6%, vlhkosti 3-16% a 1-2% dalších složek.

Vermikulit při přepravě nebezpečného nákladu

Zejména při přepravě nebezpečného nákladu platí přísné normy. Vermikulit je schválen jako absorpční materiál pro nebezpečný náklad a díky výše uvedeným vlastnostem plní svůj úkol s absolutní spolehlivostí. Granulát je ideální jako výplňový a ochranný materiál. Vermikulit perfektně obklopí nádobu s kapalinou a zároveň ji ochrání před nárazy a otřesy. V případě poškození nádoby je kapalina vstřebána, aniž by tekutina unikla z krabice. Před plněním doporučujeme krabici vyložit fólií. Únik kapaliny díky granulátu je o relativně hrubé zrnitosti ( zrnitost M o průměru jednotlivých kuliček zhruba 4 mm) velmi nepravděpodobná, zato nízká prašnost je možná.

Likvidace vermukutilu

V případě, že nádoba s nebezpečnou tekutinou zůstala nepoškozená, můžeme granulát opět použít. Na konci, za předpokladu, že nikdy nepřišel do kontaktu se škodlivými látkami, vermikulit snadno zlikvidujeme s domovním odpadem. Můžeme ho také použít na zahradě ve směsi s půdou jako přírodní hnojivo.
Přes všechny nepřekonatelné výhody radíme neplnit své boty před podzimní procházkou vermikulitem, nicméně při transportu nebezpečných tekutin jednoznačně doporučujeme.

Komentáře(1)
nejlepší témata