Nadace RAJA-Danièle Marcovici vydává nový výroční report za rok 2022

3 min čtení30 května 2023

Nadace RAJA-Danièle Marcovici

 

Nadace RAJA-Danièle Marcovici vznikla za účelem podpory žen na celém světě.  Nadace podporuje projekty sdružení, která hájí práva žen a usilují o zlepšení jejich životních podmínek.

Krátce o nadaci

Založila ji v roce 2006 Danièle Kapel-Marcovici, prezidentka a generální ředitelka skupiny RAJA, a pod záštitou Fondation de France, nadace podporuje projekty ve Francii a po celém světě.

Nadace podporuje projekty ve čtyřech hlavních oblastech:

– boj proti násilí na ženách

 – vzdělávání dívek v oblasti vedení

 – profesní integrace a ekonomická a sociální práva

 – činnost žen ve prospěch životního prostředí

Nadace rovněž vede propagační a osvětovou činnost v úzké spolupráci se svými partnery. Dále podporuje Cíle udržitelného rozvoje přijaté Organizací spojených národů k vymýcení chudoby, ochraně planety a zajištění prosperity pro všechny.

 Logo Nadace RAJA-Danièle Marcovici

Shrnutí nejdůležitějších výsledků za rok 2022

V roce 2022 financovala Nadace RAJA-Danièle Marcovici více než 110 projektů s viditelnými výsledky:

♀️ 130 912 žen, které se staly oběťmi násilí, podpořených z fondů organizace,

📚 8 494 mladých dívek zapsaných do školy,

📈 poskytnuto 880 odborných školení a koučování v oblasti zaměstnanosti,

🌍 6 949 žen podpořeno v jejich aktivitách ve prospěch životního prostředí.

Objevte všechny akce, které nadace vedla ve prospěch žen ve výročním reportu za rok 2022!

Organizace Femaid-Women in War učí mladé dívky v Afghánistánu

Co říká zakladatelka a předsedkyně nadace Dinièle Kapel-Marcovici

„Nadaci RAJA-Danièle Marcovici jsem založila před 16 lety, abych vyjádřila své odhodlání postavit se za ženy a dívky a podpořit ty, kteří pracují v první linii na obranu jejich práv,“ říká Danièle Kapel-Marcovici, CEO skupiny RAJA, zakladatelka a předsedkyně Nadace RAJA-Danièle Marcovici.

„První výzvu k předkládání projektů jsme vyhlásili v roce 2006 a financovali jsme 9 charitativních organizací. Těmto a mnoha dalším organizacím přispíváme dodnes. V roce 2022 nadace financovala 110 projektů ve prospěch žen a dívek, čímž celková hodnota našich darů od roku 2006 překročila hranici 15 milionů eur,“ dodává.

„Ráda bych využila této příležitosti, abych poděkovala všem, kteří tak usilovně pracovali a pomáhali Nadaci plnit její hlavní poslání a prosazovat rovnost žen a mužů,“ děkuje Danièle Kapel-Marcovici.

Danièle Kapel-Marcovici

Jak můžete nadaci podpořit vy?

Skupina RAJA zahájila v roce 2015 činnost programu „Ženy a životní prostředí“. Zakoupením vybraných ekologických produktů tento program podpoříte.

A jak to celé funguje? Nadace RAJA-Danièle Marcovici vybírá přidružené projekty, které podpoří. Skupina RAJA vybírá produkty, z jejichž koupě bude část peněz věnována na podporu těchto projektů. Za každé zakoupené balení takto označených výrobků je nadaci věnováno 25 Kč. Nadace následně ze získaných peněz podpoří vybrané projekty.

Chcete-li zjistit více o tomto programu nebo chcete-li se zapojit, můžete si prohlédnout nabídku našich partnerských produktů.

Program "Ženy a životní prostředí": 1 zakoupené balení = 25 Kč dar

    nejlepší témata