Které ochranné rukavice jsou ty pravé?

4 min čtení23 května 2016

Lidská ruka je skutečný „dříč“, je to náš nejdůležitější prostředek téměř pro všechny činnosti. A přitom je anatomickým zázrakem: skládá se z 27 kostí, což je čtvrtina kostí v celém lidském těle. Dále ze 33 svalů, tří nervů a čtyř neurovaskulárních svazků pro každý prst, které jsou zodpovědné za jejich činnost. Mimo jiné má každá dlaň 17.000 citových tělísek.

Je neuvěřitelné, jak často používáme ruce a prsty a jak dokáže i malé poranění omezit náš každodenní život. Zná to každý z nás, stačí jen malé říznutí o papír nebo zaražení třísky do dlaně při práci na zahradě. I proto jsou v mnoha povoláních ochranné rukavice předpisem.

Všechny předepsané požadavky na ochranné rukavice jsou stanoveny v normě EN 420. Specifickými riziky se zabývá i celá řada dalších norem.

Proti čemu musí ochranné rukavice chránit?

Proti kterým vnějším vlivům mají ochranné rukavice chránit? Tato otázka je rozhodující, chceme-li najít ty pravé rukavice. Na tuto otázku dostaneme od našich zákazníků nejčastěji tuto odpověď:

• Proti mechanickému nebezpečí jako je oděr nebo řez ( EN 388 ). Některé protipořezové rukavice například umožňují přesnou manipulaci s ostrými předměty v suchém prostředí.
• Proti tepelnému riziku jako je extrémní teplo a oheň ( EN 407 ).
• Proti chemickému nebezpečí jako je styk s chemikáliemi a mikroorganismy ( EN 374 ). Pro tyto případy se hodí jednorázové latexové rukavice.

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Ochranné rukavice nesoucí toto značení jsou testovány v souladu s normou EN 388 a tudíž vhodné pro ochranu před mechanickými vlivy. Existuje však plno rozdílů, které jsou při náročných testech dokumentovány a kategorizovány. Přitom se testují následující vlastnosti:

Mechanické

STUPNICE ODOLNOSTI:

Odolnost proti oděru: 0 = nízká, do 4 = velmi vysoká
Odolnost proti řezu: 0 = nízká, do 5 = velmi vysoká
Odolnost proti dalšímu trhání: 0 = nízká, do 4 = velmi vysoká
(znamená: spočívá-li již poškození materiálu, například řez, jak rychle se materiál v tomto místě bude dále trhat)
Odolnost proti propíchnutí: 0 = nízká, do 4 = velmi vysoká

Čtyřmístné číslo pod symbolem vysvětluje, ve kterých požadavcích mají rukavice nejlepší ochranné vlastnosti. Pokud tedy budou uvedena např. čísla 3 2 2 1, mají rukavice poměrně vysokou odolnost proti oděru, průměrnou odolnost proti řezu a dalšímu trhání a poměrně nízkou odolnost proti propíchnutí. Z toho vyplývá: čím náročnější jsou vlivy, proti kterým musí rukavice svého uživatele chránit, tím „silnější“ musí být materiál. Je-li požadován po navlečení rukavic přesný úchop a cit, je použitý materiál „jemný“ a tím se většinou odolnost proti řezu a propíchnutí snižuje.
V případě, že u jednotlivých piktogramů místo číselného údaje naleznete X znamená to, že rukavice nebyly testovány na příslušné riziko.

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

Jsou-li ruce při práci vystaveny velkému teplu, musí ochranné rukavice splňovat požadavky a zkušební metody dle normy EN 407. Podobně jako u zkušebních metod pro ochranné rukavice proti mechanickým vlivům jsou testovány i ochranné vlastnosti proti tepelným rizikům. Ochranné požadavky na tepelné provedení jsou uvedeny vedle piktogramu podle oblasti používání v rozmezí od 0 do 4 ( nebo od 0 do 3):
Teplo a oheň Teplo a oheň
EN 407

 

 

 

 

STUPNICE ODOLNOSTI:
Chování při hoření (0 nízká až 4 vysoká)
Odolnost proti kontaktnímu teplu (0 nízká až 4 vysoká)
Odolnost proti konvekčnímu teplu (0 nízká až 3 vysoká)
Odolnost sálavému teplu (0 nízká až 4 vysoká)
Odolnost proti malému rozstřiku roztaveného kovu (0 nízká až 4 vysoká)
Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (0 nízká až 4 vysoká)
Naleznete-li ve značení místo číselného údaje X znamená to, že rukavice proti teplu a ohni nebyly (zatím) testovány na příslušné riziko.

    nejlepší témata