8 zásad k lepšímu nakládání s odpady a jejich třídění na pracovišti

6 min čtení15 března 2024

Nakládání s odpady je důležitou součástí ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Na pracovišti můžeme přispět k snížení množství odpadů, jejich recyklaci a správnému třídění. V tomto článku vám představíme 8 zásad, které byste měli dodržovat, pokud chcete být ekologičtí a odpovědní.

1. Plánujte své nákupy a spotřebu

Jedním z nejlepších způsobů, jak omezit odpady, je plánovat své nákupy a spotřebu tak, abyste minimalizovali zbytečné balení, obaly a výrobky. Vyhněte se jednorázovým a přebaleným výrobkům, které zvyšují množství odpadů. Volte raději výrobky s dlouhou životností, recyklovatelnými nebo znovupoužitelnými obaly a certifikáty ekologické výroby. Také se snažte spotřebovávat jen tolik, kolik potřebujete, a neplýtvat jídlem, vodou, energií a dalšími zdroji.

2. Používejte vlastní nádobí a obaly

Pokud si kupujete jídlo nebo nápoje na pracovišti, snažte se používat vlastní nádobí a obaly, které můžete znovu naplnit a použít. Například si můžete nosit vlastní hrnek, láhev, příbor, misku nebo tácek. Tím ušetříte spoustu plastových, papírových nebo polystyrenových obalů, které by jinak skončily v koši. Pokud nemáte možnost používat vlastní nádobí, vybírejte si jídlo a nápoje v recyklovatelných nebo kompostovatelných obalech a správně je třiďte.

3. Třiďte odpad podle druhu

Třídění odpadu je základním předpokladem pro jeho recyklaci a zpracování. Na pracovišti byste měli mít k dispozici různé koše či pytle na odpad podle druhu: papír, plast, sklo, kovy, bioodpad, směsný odpad atd. Dodržujte pravidla třídění a nevhazujte do košů cizí materiály, které by mohly znečistit nebo poškodit recyklovatelný odpad. Například nevhazujte do papírového koše obaly s fólií, do plastového koše polystyren nebo do skleněného koše keramiku. Pokud si nejste jisti, kam patří nějaký odpad, zjistěte si to nebo ho raději dejte do směsného koše.

pytle

 

4. Využívejte recyklované a recyklovatelné materiály

Při výběru materiálů, které používáte na pracovišti, dávejte přednost těm, které jsou recyklované nebo recyklovatelné. Například používejte recyklovaný papír, karton, obálky, psací potřeby, obaly a další kancelářské potřeby. Také se snažte používat materiály, které lze snadno recyklovat, jako je například hliník, sklo, plast nebo papír. Vyhněte se materiálům, které jsou obtížně recyklovatelné, jako je například laminovaný papír, lepenka s fólií, plast s kovy nebo kompozitní materiály.

5. Snižte spotřebu papíru a tisku

Papír je jedním z nejčastěji používaných materiálů na pracovišti, ale také jedním z největších zdrojů odpadů. Pokud chcete snížit spotřebu papíru a tisku, můžete dodržovat následující tipy:

  • Používejte elektronické dokumenty a komunikaci, pokud je to možné, a tiskněte jen to, co je nezbytně nutné.
  • Používejte oboustranný tisk a nastavte si menší velikost písma a okraje, abyste ušetřili papír.
  • Používejte recyklovaný papír a recyklovatelné inkousty a tonery.
  • Používejte papír vícekrát, pokud je to možné, například pro poznámky, náčrty, nákresy nebo jako podložku.
  • Správně třiďte papírový odpad a využívejte sběrná místa nebo kontejnery na papír.

6. Znovu používejte nebo darujte nepotřebné věci

Před tím, než se zbavíte nějaké věci, kterou už nepotřebujete nebo nechcete, zvažte, zda byste ji mohli znovu použít nebo darovat někomu, kdo by ji ocenil. Například můžete znovu použít nebo darovat staré počítače, tiskárny, nábytek, oblečení, hračky, knihy, časopisy, dekorace, nádobí, nástroje a další věci. Tím nejen snížíte množství odpadů, ale také ušetříte peníze, zdroje a prostor. Můžete využít různé možnosti, jak znovu použít nebo darovat věci, například bazary, burzy, charitativní organizace, sbírky, výměny, online platformy nebo sociální sítě.

7. Kompostujte bioodpad

Bioodpad je organický odpad, který vzniká z rostlinných nebo živočišných zdrojů, jako je například jídlo, zbytky, slupky, obaly, kosti, vejce, káva, čaj, květiny, listí, tráva, piliny, vlna, bavlna a další. Bioodpad tvoří značnou část odpadů na pracovišti, ale může být využit jako cenný zdroj pro výrobu kompostu. Kompost je humusovitá hmota, která vzniká z rozkladu bioodpadu za přítomnosti vzduchu, vlhkosti a mikroorganismů. Kompost je vynikající hnojivo a zlepšovač půdy, které může být použito pro pěstování rostlin. Pokud chcete kompostovat bioodpad na pracovišti, můžete si pořídit kompostér nebo využít služby kompostovacích firem nebo organizací.

8. Informujte se a zapojte se do aktivit na podporu nakládání s odpady

Poslední, ale ne méně důležitou zásadou je, abyste se informovali a zapojili do aktivit na podporu nakládání s odpady. Můžete se dozvědět více o tom, jak správně nakládat s odpady, jaké jsou možnosti recyklace a zpracování odpadů, jaké jsou environmentální a sociální dopady odpadů, jaké jsou legislativní a ekonomické aspekty nakládání s odpady a jaké jsou nejnovější trendy a inovace v této oblasti. Můžete se také zapojit do různých aktivit na podporu nakládání s odpady, jako jsou například osvětové kampaně, školení, workshopy, soutěže, ankety, dobrovolnické akce, projekty, iniciativy, spolupráce nebo partnerství s jinými organizacemi, institucemi nebo subjekty, které se zabývají nakládáním s odpady.

    nejlepší témata