RAJA pomáhá Ukrajině

3 min čtení 05 května 2022

Skupina RAJA věnuje 200 000 EUR dvěma humanitárním organizacím, Lékařům bez hranic a Francouzskému červenému kříži, na pokrytí naléhavých potřeb válkou postiženého obyvatelstva na Ukrajině. Nadace RAJA Danièle-Marcovici věnovala 50 000 eur na mimořádnou pomoc polskému Centru pro práva žen, které pomáhá ukrajinským uprchlíkům.

„Jsem hluboce zarmoucena touto vážnou humanitární krizí, která způsobuje tolik utrpení ukrajinskému lidu. Mnoho žen, mužů a dětí naléhavě potřebuje pomoc. Proto podporujeme dvě hlavní humanitární organizace, které pomáhají lidem na Ukrajině a v sousedních zemích, které přijímají uprchlíky,“ říká Danièle Kapel-Marcovici, prezidentka a generální ředitelka skupiny RAJA.

Skupina RAJA je přítomna v zemích sousedících s Ukrajinou – v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a také v České republice. Pobočky skupiny v evropských zemích společně s místními nevládními organizacemi podporují uprchlíky tím, že darují oblečení, potraviny, peníze, hračky a obaly sdružením, která na Ukrajinu dodávají zdravotnické materiály, předměty denní potřeby, potraviny apod.

V Polsku poskytla Nadace RAJA-Danièle Marcovici, která podporuje aktivity pro ženy a dívky, mimořádnou pomoc ve výši 50 000 EUR polskému Centru pro práva žen, které se připravuje na přijetí uprchlic z Ukrajiny.

Současná situace na hranicích mezi Ukrajinou a Rumunskem přiměla mnoho zaměstnanců společnosti Viking (společnost, kterou skupina RAJA Group získala v roce 2021) se sídlem v rumunské Kluži, aby se okamžitě zapojili do pomoci uprchlíkům přicházejícím do země. Ve spolupráci s místními nevládními organizacemi zajišťují uprchlíkům dopravu, ubytování a základní zásobování.

„Myslím na všechny ukrajinské ženy a jejich děti, které se rozhodly emigrovat. Myslím na ukrajinské muže, kteří byli mobilizováni a nemohli je doprovázet. Jsem dojata duchem solidarity, který naše týmy projevily, a pevně doufám, že tato válka rychle skončí.“ říká Danièle Kapel-Marcovici.

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se v regionu angažuje v pomoci lidem postiženým konfliktem na Ukrajině a v sousedních zemích. Nouzový fond Lékařů bez hranic umožňuje svým týmům rychle reagovat na mimořádné humanitární události, jako je ta, která v současné době probíhá na Ukrajině a v sousedních zemích. Jsou přítomni v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku, Bělorusku a Rusku, aby určili, jak nejlépe podpořit přijímání uprchlíků, kteří to nejvíce potřebují. Organizace rovněž provádí nouzové zásahy na Ukrajině, včetně poskytování podpory nemocnicím.

nejlepší témata