Koncern RAJA plánuje zvýšení obratu na více než 500 milionů eur

5 min čtení 28 června 2012

Francouzský koncern RAJA – mateřská společnost české společnosti Rajapack s.r.o. se sídlem v Říčanech u Prahy – dosáhla v minulém hospodářském roce 2011 rekordního výsledku: celkový obrat koncernu vzrostl na 408 milionů eur. Skupina RAJA tím dosáhla stanoveného cíle hospodářského růstu, které chce udržet i v roce 2012. V následujících dvou letech plánuje RAJA díky novým projektům obrat ještě zvýšit a v roce 2014 docílit obratu ve výši 500 milionů eur.

“I přes ne právě optimální hospodářskou situaci se snažíme naše podnikatelské aktivity dále rozvíjet a  zlepšovat služby pro zákazníky. K tomu využijeme nových možností a zdrojů“, vysvětluje Danièle Kapel-Marcovici, výkonná ředitelka (CEO) koncernu Raja. „V naší růstové strategii klademe důraz na 3 důležité prvky: chceme plně profitovat z potenciálu evropských hlavních trhů, dále využít existujících příležitostí, které se nám nabízejí pro získání nových obchodníků s obalovými materiály. A nakonec budeme dále aktivně rozvíjet podnikatelské aktivity na nových trzích, kde jsme již v nedaleké minulosti expandovali.

Silný růst a vzrůstající finanční výsledky
Celkovým obratem ve výši  408 milionů eur zvýšil koncern RAJA  v roce 2011 svůj růst o 36% oproti předchozímu roku. Největší podíl na tomto výsledku měl růst obratu společnosti RAJA ve Francii a dceřiných společností Rajapack, jakož i celkový obrat společnosti Cenpac, kterou převzala RAJA v roce 2010. Celkově dosáhl koncern 12% hospodářského růstu.

Všechny oblasti podnikání koncernu, který se v současné době skládá ze 17 dceřiných společností, přispěly k tomuto více než uspokojivému výsledku. Obrat Cenpacu dosáhl 128 milionů euro, zatímco obrat RAJA ve Francii stoupl o 8,5%  na 155 milionů eur. Pro tento hospodářský rok předpokládá koncern RAJA růst mezi 7 až 8%.

Nový koncept vedení skupiny
Od 1. června 2012 byla vytvořena nová vedoucí organizace koncernu RAJA. Jejím cílem je přizpůsobení se velikosti, rozmanitosti a mezinárodní expanzi koncernu.  Z tohoto důvodu bylo založeno „Výkonné vedení“ skupiny složené ze čtyř ředitelů RAJA.  Sama Danièle Kapel-Marcovici zůstává výkonnou ředitelkou (CEO) koncernu a ponechává si celkové vedení RAJA ve Francii.

Prodejní strategie orientovaná na profesionální řešení
Koncern bude i nadále usilovat o rozšiřování nabídky výrobků, aby byl schopen nabídnout obalové řešení všem segmentům průmyslu a obchodu. Navíc dojde k posílení prodejní strategie pro obalovou techniku a stroje, které napomáhají větším podnikům zvyšovat efektivitu a produktivitu interních balicích procesů.

Na evropské úrovni navíc narůstá počet velkoodběratelů skupiny. Aby bylo možné uspokojit jejich specifické požadavky ještě lépe, zvýšil koncern RAJA počet prodejních pracovníků v externích lokalitách. Tito obaloví specialisté nabízejí zákazníkům individuální management a služby se servisem na míru.

Expanze do Švédska a na Slovensko
Akvizicí norské jedničky na trhu v oblasti obchodu, POSTEMBALLASJE a založením Rajapacku v Dánsku podnikl koncern RAJA první kroky k otevření skandinávského trhu. V roce 2012 chystá skupina nástup na švédský trh otevřením pobočky Rajapack ve Švédsku. Na konci roku 2012 je plánována expanze také na slovenský trh.

Důraz na životní prostředí
V červnu 2011 získala RAJA ve Francii certifikaci dle ISO 14001. Tato certifikace potvrzuje angažovanost celého koncernu v oblasti životního prostředí a střednědobě dochází k její implementaci do veškerých podniků skupiny. Koncern RAJA tím podporuje svoji progresivní environmentální politiku. V nabídce zákazníci naleznou vysoce kvalitní řešení, která jsou navíc šetrná k životnímu prostředí.

Interní principy ochrany životních prostředí:

  • Nabídka ekologických alternativ pro převážnou většinu výrobků v sortimentu.
  • Nákup od dodavatelů, kteří dbají na ekologickou etiku a únosnost. 95% dodavatelů pochází z Evropy.
  • Zefektivnění ekologického dopadu na životní prostředí prostř. snížení gramáže katalogů.
  • Školení zaměstnanců o ekologických postupem ve firmě s ohledem na spotřebu energií.

 

O společnosti RAJAPACK s.r.o.

 

RAJAPACK sídlo české spolecnosti
Sídlo společnosti Rajapack s.r.o. v Říčanech u Prahy

 

Rajapack s.r.o. je českou pobočkou koncernu RAJA. Tato mezinárodní skupina francouzského původu nabízí více než 500.000 zákazníkům kvalitní obalová řešení na vysoké úrovni v oblasti balení, zasílání, přepravy a skladování. V roce 2010 dosáhla společnost ročního obratu přes 300 miliónů eur, v roce 2011 se toto číslo vyšplhalo až na 408 miliónů eur. Koncern RAJA disponuje 10 logistickými centry pro celé Evropě o skladové ploše 160.000 m2 a zaměstnává více než 1.300 zaměstnanců. V aktuální nabídce Rajapack se nalézá již více než 4.500 produktů v nejlepším poměru kvality a ceny. Společnost se sídlem v Říčanech u Prahy klade důraz na vysokou kvalitu zboží, profesionální servis, ochranu životního prostředí a individuální zákaznickou péči o velkoodběratele.

 

Kontakt pro média:

Ing. Radoslava Střípková

E-mail: rstripkova@rajapack.cz

nejlepší témata