• 800 500 515 Pondělí - pátek od 8:00 do 17:00 info@rajapack.cz
  • Nákup ve velkém? Cenová nabídka ZDARMA
  • 4,7/5
    Hodnocení zákazníků
  • První objednávka? Doprava ZDARMA od objednávky nad 1.500 Kč bez DPH
logo raja 800 500 515 info@rajapack.cz
0,00 Kč Žádný produkt
Rychlá objednávka
Podpůrný program Ženy & životní prostředí

Podpůrný program Ženy & životní prostředí

Novinky a aktuality

Pondělí 26. říjen 2015

Velmi pozitivní výsledky kampaně!

Nadace RAJA-Danièle Marcovici vybrala s Vaší pomocí částku 11.225.750,- Kč.... Více informací

Tyto prostředky budou mimo jiné vynaloženy na zaškolení 800 žen a koupi zahradnického nářadí pro zalesnění 12 hektarů půdy. Finanční obnos vybraný od září 2015 do února 2016 bude při příležitosti Mezinárodního dne žen (8. března) předán na jednotlivé projekty.

Zavřít

Pondělí 26. říjen 2015

Projekt v centru pozornosti #1

Rozhovor s Myriam Meckiewicz, koordinátorkou organizace "Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières" (AVSF) v Togo: ... Více informací

Proč je tento projekt důležitý?
A jak podporuje právě ženy a životní prostředí?

Tento projekt se staví před tři hlavní výzvy: zásobování potravinami, ochranu životního prostředí a zlepšení sociálních podmínek.

Region africké savany se vyznačuje vysokým nedostatkem potravin: jedna ze tří rodin trpí během období sucha podvýživou.

Kromě toho, úrodnost půdy je zhoršována nedostatečnými zemědělskými postupy např. vypalováním nebo masivním kácení stromů na palivové dříví.

A navíc s přihlédnutím na sociální hledisko si zde ženy nejsou vědomi svých práv a své důležité ekonomické role.

Proto návrh projektu, který jsme společně s našimi tožskými partnery, nevládní organizací "INADES" a zemědělským sdružením "UROPCS" koncipovali, umožní zajistit, aby odpovědnost tohoto dlouhodobého projektu spočívala v rukou žen.

Jak tento projekt pomůže ženám, které jsou do něj začleněny?

Projekt umožní zlepšení na různých úrovních: díky vzdělávání žen o jejich ekonomické roli a odpovědnosti získají ženy větší sebevědomí i lepší vyjednávací pozici v rodinném kruhu směrem k jejich manželům, pokud jde např. o použití úrodné půdy.

Při polním pěstování budou používat techniky, ve kterých se vyškolily, jako je využívání přírodních hnojiv a smíšeného pěstování.

Naučí se například jak chilli papričky nebo semena stromu neem mohou použít jako přírodní repelent proti hmyzu. Stálozelený strom neem pochází z jihovýchodní Asie a je zde široce rozšířeným druhem obsahujícím četné prospěšné látky.

Vysazováním stromů ženy zajistí snadnější získávání dříví, čímž se sniží odlesňování původních stromů a zásob rostlin.

Můžete nám nastínit některé z působivých osobních příběhů, které jste v rámci projektu zažila?

Když jsme místo navštívili s naším projektovým manažer Fideem, seznámili jsme se s Horstense a Yémilou. Ty nám povyprávěly, jak se jejich životy díky projektu změnily.

Hortensii je 50 let. Je vdovou a žije ve vesnici Nano, kde je členem skupiny zemědělců.

V průběhu projektu byla proškolena o zemědělských metodách. Spolu se svými sousedy sdílí osla a vozík. S velkou radostí nám řekla: "Ach, to je úleva, díky vozíkům jsem skoncovala s dřinou související se sklizní a získáváním vody a dřeva. Je to jako by mi s mými původními břemeny pomáhalo 10 dalších. Podívejte se teď na naše pole! Budeme sklízet dvakrát tolik obilí než kolik tomu bylo v minulosti! V letošním roce jsme získali čtyřikrát více kompostu. Dříve jsme měli potíže hnojiště pro kompost naplnit. Za pomoci vozíků a tohoto projektu, jsme letos naplnili dvě plné kompostové jámy. Díky nahromaděnému množství a lepšímu zavlažování získáváme velmi dobré hnojivo, které je díky tomu příslibem dobré úrody."

Yémila žije se svým manželem a jejich šesti dětmi ve vesnici Nagbongou.

Ona a její manžel získali také školení o zemědělských metodách a
sociálně ekonomických právech žen. Yémila nám povídala o změně manželova chování po tréninku.

"Jednou v noci jsme spolu seděli na terase a on řekl: Yémil, musíme společně popřemýšlet o našich zásobách obilí a o tom, jak se můžeme vyhnout jeho nedostatku každou zimu.

To bylo poprvé v mém manželství, kdy jsme spolu diskutovali o tom, jak chceme vést domácnost. Díky tomu mě jeho chování povzbudilo a v této věci jsem jej znovu oslovila ... a kdy mi vysvětlil, že pochopil odbornou přípravu a důležitost konzultace v rodině: Pokud máte rodinu a investujete do zemědělství vaše drahocenné zásoby, pak je pomoc a rada žen nepostradatelná.

Poté, co jsme společně naplánovali, jak můžeme lépe rozdělit příděl našich potravin. Poprvé se nám podařilo se vyhnout nedostatku jídla. Nemusela jsem vyčerpat všechny své úspory z mé práce (Yémila vyrábí a prodává nápoj vyrobený z fermentovaného prosa), abych nakoupila potraviny pro moji rodinu. Dosud jsme začínali každý rok vždy od nuly. Tento rok mám moje úspory stále k dispozici a mohu si z nich nakoupit zásobu prosa. Za to děkuji Bohu a tomuto projektu.

Zavřít

Pondělí 7. září 2015

Program plánovaných akcí: 2 hlavní události

Prosinec 2015

Při příležitosti COP21 (1) uspořádá nadace RAJA-Danièle Marcovici konferenci o ústřední roli žen v boji proti změně klimatu a ochraně životního prostředí. Na této veřejné akci se sejdou zainteresované osobnosti a odborníci z oboru.... Více informací

(1) Mezinárodní klimatická konference pořádaná od 30. listopadu do 11. prosince 2015 v Paříži.

8 březen 2016

U příležitosti Mezinárodního dne žen, nadace RAJA-Danièle Marcovici ručně oddělí od září 2015 do února 2016 finanční prostředky 5 sdružení vybrané jako součást Ženy a životní prostředí.

Zavřít