• 800 500 515 Pondělí - pátek od 8:00 do 17:00 info@rajapack.cz
  • Nákup ve velkém? Cenová nabídka ZDARMA
  • 4,7/5
    Hodnocení zákazníků
  • První objednávka? Doprava ZDARMA od objednávky nad 1.500 Kč bez DPH
logo raja 800 500 515 info@rajapack.cz
0,00 Kč Žádný produkt
Rychlá objednávka

Podílejte se s námi na ochraně životního prostředí.
Objevte naši nabídku ekologických produktů!

Společnost RAJA klade důraz na ochranu životního prostředí a trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji na základě své environmentální politiky.
Nabízíme udržitelné alternativy napříč všemi typy obalů, aby Vaše podnikání bylo šetrné k životnímu prostředí.

AFAQ ISO 14 001 RAJA, certifikovaný dodavatel podle
ISO 14001

Écofolio RAJA je členem
à Écofolio

FSC RAJA je členem FSC® france*

Ekologická balení

Vaše otázky, naše odpovědi

Všeobecná část

Co je to recyklace...

Recyklace je proces třídění průmyslových i domácích odpadů, které mohou být opětovně zařazeny do výrobního cyklu.
Hlavní výhody recyklace: snížení objemu odpadu a zachování přírodních zdrojů. Do recyklace můžeme zařadit pouze neznečištěné materiály.

Prostřednictvím selektivního třídění a sběru odpadů můžeme recyklovat řadu materiálů:

Papír
Recyklace je obecně levnější než spalování odpadů. Vlákna, ze kterých se papír skládá, mohou být až 10x recyklována. Poté jsou tyto vlákna již příliš křehká pro další recyklaci.

Dřevo
Dřevo patří k nejlépe recyklovatelným materiálům. Například v případě dřevěných palet: Palety můžeme v případě poškození snadno opravit nebo využít na štěpku. Uplatnění najde recyklované dřevo také například na zahradě v podobě dřevité moučky či hoblin nebo jej můžeme použít jako palivo.

Plasty
Recyklovatelné plasty jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), polyesteru (PET) nebo polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE). Každá tuna recyklovaného plastu ušetří až 700 - 800 kg ropy.

Ocel
Tento materiál je možné recyklovat neomezeně, aniž ztratí na svých vlastnostech. Ocel můžeme použít v celé řadě oblastí jako je např. automobilový průmysl nebo využít do spotřebičů, při výrobě nábytku). Díky recyklaci jedné tuny oceli ušetříme až jednu tunu železné rudy.

Hliník
Recyklace této suroviny je velmi jednoduchá a (jako u oceli) neomezená. V současnosti je recyklováno až 70 - 80% výrobků z hliníků.

Proč využívat recyklované produkty?

Díky používání recyklovaných výrobků přispíváte ke snižování kumulace odpadů, k omezení těžby přírodních zdrojů a nenávratné devastace životního prostředí.

Ničí spotřeba papíru les?

NIKOLIV! Papírenský průmysl využívá pouze papír, který pochází z pilařské štěpky a jiného dřevního odpadu nebo ze dřeva pocházejícího z lesů, které jsou obhospodařovávány trvale udržitelným způsobem.
Na rozdíl od rozšířeného mýtu o ustupování lesních porostů se v Evropě v posledních letech plocha lesů zvýšila až o 25%. Spotřeba papíru také výrazně pozitivně podmiňuje vyšší výsadbu stromů..

Co jsou to biologicky rozložitelné popř. kompostovatelné produkty?

Jedná se o výrobky, které se rozkládají přirozeným biologickým procesem (prostřednictvím mikroorganismů) bez nepříznivého vlivu na životní prostředí. Kompostování podporuje recyklaci odpadu a zamezuje nákladné spalování, které znečišťuje životní prostředí.

Jak likvidovat výrobky obsahující nebezpečné látky po jejich použití?

Příklady: spreje s obsahem aerosoly, elektrické nebo elektronické zařízení, baterie, atd.. Nepatří do odpadu, který je možné běžně recyklovat. Tyto produkty by měly být odevzdány k recyklaci do speciálního sběrného dvora, kde bude zajištěna optimální likvidace bez negativních důsledků na životní prostředí.

Naše návrhy ekologických balení pro vás

Jaké produkty si vybrat a za jakým účelem?

Systémy na výrobu papírové fixační výplně FillpakTT a PadPak: biologicky rozložitelné, kompostovatelné a recyklovatelné.

Kraftový papír: certifikovaný PEFC, biologicky odbouratelný materiál, recyklovatelný nebo recyklovaný. Vyroben z nebělené sulfátové buničiny.

Vlnitá lepenka: vyprodukována ze 100% recyklovaného papíru, recyklovatelná. Vzduchové polštářky: díky plnění vzduchem (1% z materiálu, 99% vzduchu) šetří prostor během přepravy a skladování a navíc razantně redukují zbytkový odpad.

Flo-pak Green: odbouratelný, vyroben ze 100% recyklovaného polystyrenu.

Flo-pak Natural: vyprodukován na bázi kukuřičného škrobu.

Mačkaný papír: 100% recyklovaný papír, recyklovatelný.

Jaké krabice a přepravky jsou nejšetrnější k životnímu prostředí?

Naše krabice a přepravky neznečišťují životní prostředí.
Neobsahují těžké kovy a jsou v souladu s evropskou směrnicí 94/62/ES. Mohou být recyklovány nebo využity spálením a jsou zcela biologicky odbouratelné.
Naše krabice z vlnité lepenky se skládají minimálně ze 75% z recyklovaného papíru. Vlny i vnitřní vrstva balení se skládají z plně recyklovanéno papíru. Kraftový papír, který je použit jako vnější krycí vrstva krabic z vlnité lepenky pochází výhradně z pilařských odřezků a stromů ustupujícím lesním mýtinám.
Tyto postupy chrání a zachovávají trvale udržitelné lesní hospodářství.

Jaké výhody mají lepicí pásky jako nejlepší uzávěr krabic?

Lepicí (balicí) pásky jsou v současnosti recyklovány spolu s krabicemi (tolerance příměsí cca 3%). Díky tomu značně ušetří náklady za likvidaci odpadů. Papírové a PP lepicí pásky můžete také bezpečně spálit.

Naše netoxická lepidla pro tavné lepení uzavřou Vaše balení, aniž by jakkoliv zatěžovala životní prostředí. Neobsahují žádná rozpouštědla.

Lepicí pásky pro lepení za mokra jsou vyráběny na bázi přírodných materiálů a jsou tedy 100% biologicky odbouratelné. Tento druh lepicí pásky patří k nejekologičtějšímu typu uzavření obalů.

Normy a symboly

Co znamená norma ISPM 15?

ISPM 15 je mezinárodně sjednaný fytosanitární standard, který byl sestaven prostřednictvím IPPC (International Plant Protection Convention). Tato směrnice zabraňuje zavlečení dřevních škůdců do jiných zemí. Standard zohledňuje nutnost ošetření masivního dřeva o tlouštce nad 6 mm při použití v mezinárodním exportu.

Co zahrnuje tato norma?
Balení z masivního dřeva o tloušťce větší než 6 mm musí být, s ohledem na uvedená opatření, sterilizována žárem (o teplotě 56 °C v jádru po dobu 30 minut) nebo plynně metylbromidem. Tyto produkty jsou poté trvale označeny specifickým symbolem. Obaly vyrobeny z dřevin (překližka) nemusí být dodatečně ošetřeny pro export, jelikož již při jejich výrobě byly vystaveny sterilizačnímu žáru. Přepravce se musí ujistit, že jeho použitá balení odpovídají normě ISPM 15.

Všechny naše dřevěné obalové materiály splňují požadavky dle ISPM 15.

Co znamená norma ROHS?

"Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment" neboli česky „Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení“ je evropskou směrnicí, jejichž cílem je redukce používání šesti nebezpečných látek při výrobě elektrických a elektronických zařízení, které se v konečné fázi dostávají na skládky. Tato direktiva zahrnuje následující látky: olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a difenylethery (PBDE).

Norma, která vstoupila v platnost dne 13. srpna 2005, se vztahuje nejen na výrobce, ale také dovozce elektrických popř. elektronických zařízení a zakazuje používání (až na povolené výjimky) výše uvedené látky.

Co vyjadřuje symbol RESY v rámci systému recyklace?

Symbol RESY pochází z Německa a zaručuje skutečnost, že výrobce obalu zaplatil společnostem, které jsou odpovědné za recyklaci a zpětný odběr veškerých přepravních balení z vlnité lepenky za likvidaci jeho obalu.