Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Rajapack s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, (dále i jen „ZOOÚ“).

V souladu s ust. § 11 ZOOÚ v platném znění informuje společnost Rajapack s.r.o. zákazníka o těchto skutečnostech:

a)    V případě, že Vaše e-mailová adresa nebo IP adresa bude splňovat definici osobního údaje, společnost Rajapack s.r.o. Vaše osobní údaje, tj. e-mailovou adresu a IP adresu (dále jen „osobní údaje“) bude zpracovávat v elektronické podobě.

b)    Zpracovávat osobní údaje budou pověření zaměstnanci společnost Rajapack s.r.o.

c)    Osobní údaje budou zpracovány v rámci platných právních předpisů o ochraně dat, a to pro marketingové účeli společnosti Rajapack s.r.o. (nabízení obchodu a služeb). Pro tyto účely budou Vaše osobní údaje předány také poskytovateli servisu.

d)    Jako subjekt údajů má zákazník právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným společností Rajapack s.r.o. a právo na jejich opravu.

d) Osobní údaje budou uchovávány po dobu souhlasu zákazníka se zpracováváním osobních údajů.

Zákazníka jako subjekt údajů může společnost Rajapack s.r.o. požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Může v této souvislosti poštou, e-mailem, telefonicky nebo faxem požadovat, aby společnost  vzniklý stav odstranila. Nevyhoví-li společnost takovému požadavku, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Zákazník poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti se současným nebo budoucím obchodním vztahem se společností Rajapack s.r.o.

Kontakt:

Rajapack s.r.o., se sídlem Logistický terminál
Nupaky 148, 251 01
Říčany u Prahy
IČ: 279 25 625
Jednatelka společnosti: Daniele Marcovici

Rajapack s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126932

» E-mail: info@rajapack.cz
» Telefon: ZDARMA 800 500 515
» Fax: ZDARMA 800 500 520